O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                  

ŠTÁT  ZACHRAŇUJE   "RELIGIOZITU" Z  NAŠICH  DANÍ.

(Názor na chystané financovanie katolíckej cirkvi )

Dr. J. Novotný                     !ClerSR_RSZ.jpg (8222 bytes)

Vážená redakcia!

Čírou náhodou sa dostala na pretras otázka ďalšieho financovania cirkvi a to hlavne rímskokatolíckej. Otázku vytiahla na svetlo sveta SDĽ pri svojej republikovej rade. Potichúčky, bez vedomia občanov,(za ktorých sa toľko naša vrchnosť pod kuratelou prevážne KDH skrýva) sa tu tvorí akýsi precedens, v podobe zmluvy s Vatikánom, najmä v článku 23, podľa ktorého sa "SR zaväzuje zabezpečit súlad svojich zákonov s pravidlami ustanovenými touto zmluvou". Poslanec Kresák definuje tento článok ešte jasnejšie- ako zásah do suverénneho práva SR. Jasnejšie povedané, opätovne a snáď po tisíckrát sa tu šije búda na občanov iného vierovyznania s najväčším dopadom na občanov bezkonfesijných.

Jasnejšie povedané, "budúce zmluvné strany sa dohodli na pokračovaní štátno-dotačného modelu. Pravidlá, podľa ktorých bude náš štát dotovať katolícku cirkev, ustanoví až osobitná medzinárodná zmluva. Tá bude obsahovať určitým spôsobom vyjadrený minimálny rozsah finančného zabezpecenia cirkvi z prostriedkov štátneho rozpočtu. Inými slovami: vďaka zmluve vznikne medzinárodná (obojstranne dohodnutá) garancia zmluvného rozsahu finančného zabezpečenia, ktoré nebude možné meniť zo strany štátu jednostranným aktom napr. štátnym rozpočtom.) Ciže sa kľudne teoreticky môže stať, že ak zmluva bude zabezpečovat katolíckej cirkvi l miliardu Sk a rozpočet môže byt postavený na l miliardu, celý rozpočet pôjde na financovanie cirkvi. Takže pri dnešnom bačovaní našej prevážne KDH riadenej vlády je toto nie nemožné. Skutočne amorálnosť najvyššieho rangu.

Najjasnejšie povedané na rímskokatolícku cirkev budeme prispievať každý, či sme alebo nie sme tohoto vierovyznania formou daní, ktoré budú prerozdeľované cirkvám a na najväčší krajec si robí nárok práve rímskokatolícka .

Samozrejme sa stihli ozvať top inkvizítori z radov KDH. Poslanec Palko vyslovil nasledujúcu pamätnú vetu: "Toto sú príležitosti, pri ktorých aj po desiatich rokoch transformácie SDĽ vyjde na povrch ich komunistické myslenie" .Neprekvapil nijakou duchaplnosťou .Jeho patologická nenávist ku všetkému, čo i len zaváňa oponentúrou voči rímsko -katolicizmu a má nejaké súvislosti s komunizmom , hraničí až s paranojou. Nie nadarmo ho známy televízny "tolkšoumen" Markovič nazval odnožou predstaviteľov hnutia Talibanu -fundamentalistického islamskeho hnutia v Afganistane. Čo ,až títo spočiatku USA podporovaní náboženskí fanatici urobili z Afganistanu odsudzuje všetok vyspelý svet a dokonca aj ten, čo spočiatku sympatizoval s jeho činmi, najmä brutálnou vraždou exprezidenta Nadžíbuláha.

Diplomatickejšie, ale zavádzajúco sa vyjadril štátny minister zahraničia Fígel (samozrejme KDH! )..Slovensko by sa podpísaním zmluvy s Vatikánom a financovaním rímskokatolíckej cirkvi zaradilo medzi civilizované štáty Európy. Omyl pán poslanec! Všetky civilizované štáty to majú zariadené úplne inakšie. Platením cirkevnej dane, ktorú prizná veriaci pred úradnou osobou. Ak neplatí, je   exkomunikovaný. A to je aj jedna z príčin masívneho odlivu veriacich z cirkví. A samozrejme má byť akýmsi preventívnym opatrením ,aby sa podobné nestalo na Slovensku s "hlbokými kresťanskými koreňmi". (Rozumej rímskokatolíckymi )

Čiže už žiadna odluka cirkvi od štátu. Iba bohapusté parazitovanie na štáte, ktorý mu to samozrejme zožerie. Väcšia nemorálnost znesie prirovnanie iba k panovaniu pápeža Alexandra VI.-Borgiu. Ten si tiež nechal obrovskými desiatkami, vojnami a násilnosťami vydržiavat svoje milenky a neváhal zo svojho syna Cesareho urobit aj kardinála , podotýkam masového vraha, ktorý dokázal v náručí svojho otca zabiť svojho brata.

A to bola odluka cirkvi od štátu hlavnou podmienkou pri štátnom prevrate vo roku 1989. Naraz , uvedomujúc si, že by stratila prevážnu čast svojich príjmov, a nemohla sa chváliť obrovskou religiozitou Slovenska od tejto podmienky ustúpila.

Nie, nie som proti bohu, nie som proti veriacim. Som iba proti takýmto vydieračským a podvodným praktikám, ktoré vedú náš štát a náš národ do cieľavedomého područia a skazy. Ale to si musia uvedomiť aj naši veriaci. Aj toto je príčinou, prečo nás Európa neberie. Nedokázali sme sa vysporiadať z takými základnými ludskými právami akou je právo na prácu, bezplatné vzdelanie, bezplatné zdravotníctvo, bezkonfesijnosť, bezpečnost voči kriminálnym živlom, výsledkom čoho bol masívny exodus našich rómskych spoluobčanov a strata možnosti bezvízového styku do Veľkej Británie, Fínska a Nórska. A práve rímskokatolická cirkev svojou encyklikou Humanae Vitae , ktorá zakazuje umelé potraty, sterilizácie a antikoncepciu spôsobila dezintegráciu našej spoločnosti, ked dochádza prakticky k populačnej explózii práve u Rómskej populácie. Podobne sa vyvíjal kosovský problém a dnes zbierame plody tejto politiky.

Chcel by som sa vyjadrit známym biblickým citátom:

"Boh ochraňuj Slovensko pred takouto vládou! "


DOMOV                      


Do redakcie prišlo 6. októbra 2000. Uverejnené v plnom znení bez zásahov do obsahu.

Farebné a grafické úpravy : Redakcia "Prometweb"