SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Dawkins

D

D

Dôveryhodnosť je naším cieľom pri tomto slovníku, rovnako ako i v celej činnosti Spoločnosti PROMETHEUS

Podmienkou dôveryhodnosti je podľa nášho neotrasiteľného presvedčenia dodržiavanie zásady, že všetky postoje, názory, tvrdenia musia vychádzať z rozumnej, premyslenej podstaty, nie z neodôvodnenej viery. A každá zmena v týchto postojoch, názoroch, tvrdeniach je možná len na základe nových, racionálnych, vedeckých poznatkov.

Preto sme proti všetkým predsudkom, propagujeme vedecké poznatky a sekulárny, humanistický svetonázor, aby človek žil dôstojný život, bez potreby opierať sa o náboženské historky a nádej na lepší život po smrti, ktorý mu sľubujú náboženskí kazatelia všetkých mastí.

Človek má iba jednu šancu: žiť radostne, dôstojne a zmysluplne len raz, tu a teraz.


Slová
D
I v tomto prípade dostali prednosť osobnosti, kliknite prosím myškou v ľavom stĺpci.

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk