SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných
Čo robiť?
[13. 06. 10]

Radim Girgaš

Einstein vraj raz, znechutený existenciou Manhattanského projektu povedal: „Keď sme vynašli splachovací záchod, mali sme to nechať.“ Hovoril tak zrejme z duše všetkým vedcom, ktorí sa zdesili, na čo boli ich vynálezy použité. A preto, že Einstein bol jedným z najlepších, dopad jeho myšlienok na vývoj atómovej bomby je zásadný.

Nechcel by som byť v jeho koži, cítil vtedy určite, že tí mŕtvi v Hirošime a Nagasaki išli čiastočne aj na jeho „triko“. Pravda je, že bombu vynašli iní, ale ak by nebolo jeho vzorcov, nebolo by bomby. A i tým, ktorí sa na vývoji podieľali, americká vláda dlho tvrdila, že bombu nepoužije proti nepriateľovi, ale že ju nechá vybuchnúť na nejakom opustenom ostrove, aby ukázala jej silu a tak donútila Nemcov a Japoncov kapitulovať. Ako vieme, dopadlo to nakoniec celkom inakšie a čiastočne je to i dôkaz toho o čom vlastne chcem písať. Teda to, že o použití zbrane rozhodujú iní ľudia, ako tí, ktorí ju vytvorili.

A netýka sa to len zbraní. Napríklad nebyť vynálezu mikrovlnnej rúry, sporáku a elektriny, absolútna väčšina ľudí by si ešte dnes pripravovala jedlo na ohni. A niektorí by možno zostali pri surovom mäse a korienkoch. V tomto prípade teda vynález jedného človeka uľahčil život všetkým.

Ale nejde len o samotný vynález. Napríklad sporák na uhlie by vynašiel každý desiaty človek, keby taký prístroj ešte neexistoval. Ale nie každý z tej desatiny ľudí má na to čas, pretože má inú prácu a každého by nebavilo vynaliezanie sporáku.

Snažím sa jednoducho povedať, že každý vynález by mali mať možnosť používať iba ľudia, ktorí by (prípadne) boli sami schopní ho vymyslieť. Že je to pekná hlúposť? Nie, len je to neuskutočniteľné. Ale hlúposť to určite nie je. Predstavte si, že taký terorista s IQ 10 by nemal samopal, granáty ani plastickú trhavinu, pretože by nič z toho nevedel vyrobiť. Mohol by sa oháňať maximálne tak ostrým kameňom, možno nejakým lukom a šípmi. Nie je to pekná predstava? Bohužiaľ iba predstava...

A tak sa tu vytvára akýsi rozpor, nad ktorým by sme sa mali vážne zamyslieť. Na jednej strane je pár ľudí schopných dopraviť iných ľudí na Mesiac, a na druhej strane niektorí vraždia kvôli pár drobným. Vďaka lekárskym prístrojom je možné predĺžiť ľudský život, veď ešte pred sto rokmi bol priemerný vek maximálne polovičný. A potom tu máme zbrane, ktoré sú schopné ľudské životy podstatne krátiť. Tak sa opäť pýtam, ako sa toto všetko vôbec môže odohrávať na jednej planéte? A čo Boh? Náš supervízor si vzal zrejme voľno, pretože keby bol vševediaci, tak už dávno musel zoslať nejakú ďalšiu potopu, a v tomto prípade by to mal zobrať od podlahy, žiadny Noe a podobné protekčné vymoženosti. Pretože niekde v konštrukcii človeka je chyba, a zdá sa, že je neodstrániteľná.

Napadá ma, ale ešte jeden dôvod, prečo potopa neprichádza. Boh to vzdal. Jednoducho videl, čo sme s touto planétou urobili a usúdil, že bude jednoduchšie zlepiť si novú, pokiaľ možno čo najďalej od tejto. V takom prípade záleží len od nás, aby sme nejakú tu potopu zariadili. A ako to vidím, nebude to veľmi veľký problém.

Ale viete, čo ma desí najviac? Nech premýšľam ako chcem, neviem, ako tomu zabrániť. Je tu ďalší rozpor, ako z Hlavy XXII — ľudia, ktorí idú do politiky a sú teda ako jediní schopní ovplyvniť myslenie viacerých ľudí súčasne, tam nejdú preto, aby ostatným pomáhali, ale z túžby po tom ostatných ovládať. A to je zlý dôvod. A ľudia, ktorí si toto uvedomujú, zas nie sú schopní „viesť stádo“, je proti ich presvedčeniu niekomu prikazovať, čo má robiť. Ale aj keby to niekto skúsil, nebude mať v politike úspech práve preto, že nebude prikazovať. Ľudia síce reptajú, ale koľkokrát sme už počuli slová: Nech to VLÁDA NEJAKO zariadi„, „Nech nám VLÁDA pomôže“ a podobne?

Aby sa ľudstvo spamätalo, musel by byť každý človek osobnosťou, a nie ovcou, ako je to teraz. A tak končím túto úvahu tým, že — bohužiaľ — skutočne neviem, čo robiť.


Na margo

O ľudskej prirodzenosti.

Prevzali sme z časopisu Obrys - Kmen.


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk