SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z rozhlasových rozhovorov
Interwiev
O náboženskom fundamentalizme

Noam CHOMSKY

Hovorí sa tomu "zvýšená flexibilita trhu práce". Flexibilita je podobné slovo ako reforma - predpokladá sa, že to musí byť pozitívna vec. V skutočnosti je flexibilita synonymom neistoty. Znamená to, že idete v noci spať a neviete, či ráno ešte budete mať svoju prácu. Každý ekonóm vám dokáže vysvetliť, že to prospieva ekonomike - teda prospieva to tvorbe zisku, ale nie spôsobu života obyčajných ľudí.

To je len jedna z provokujúcich myšlienok N. Chomskeho. My vám však ponúkame časť interwiev v ktorom sa vyjadruje k náboženskému funadmentalizmu a zneužívaní náboženstva na manipuláciu spoločnosti.

Otázka: Historik Paul Boyer v knihe When Time Shall Be No More tvrdí, že "podľa prieskumov tretina až polovica všetkých Američanov verí, že budúcnosť možno určiť podľa biblických proroctiev." Myslím si že to je ohromujúce.

Chomsky: Nevidel som toto konkrétne číslo, ale stretol som sa s množstvom podobných informácii. Pred niekoľkými rokmi som si prezeral porovnávaciu kultúrnu štúdiu - myslím, že ju vydali v Anglicku - ktorá porovnávala spoločnosti podľa vzťahu k podobným vieram. Spojené štáty nápadne vytrčali z radu - ako jedinečná krajina priemyselného sveta. Vlastne pomery v Spojených štátoch zodpovedali predindustriálnym krajinám.

Otázka: Prečo?

Chomsky: To je zaujímavá otázka. Táto spoločnosť je veľmi fundamentalistická. Pokiaľ ide o stupeň fanatickej náboženskej oddanosti, podobá sa Iránu. Myslím si napríklad, že 75 percent obyvateľstva Spojených štátov doslovne verí v diabla.

Pred niekoľkými rokmi sa uskutočnil prieskum verejnej mienky na tému evolúcia. Ľudia odpovedali na otázku, ako mohol, podľa ich názoru dospieť svet živých bytostí do svojej dnešnej podoby. Počet ľudí, ktorí boli presvedčení o pravdivosti Darwinovej evolučnej teórie bol menší ako 10 percent. Asi polovica populácie verila v cirkevnú doktrínu vývoja riadeného bohom. Väčšina ostatných pravdepodobne verila, že svet bol stvorený pred pár tisíc rokmi.

To sú veľmi neobvyklé výsledky. Určitú dobu sa debatovalo o tom, prečo by sa mali Spojené štáty v týchto otázkach vyčleňovať z priemeru.

Pamätám si, že som asi pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi čítal niečo od Waltera Deana Burnhama, politológa, ktorý sa venuje týmto problémom. Naznačoval, že by to mohol byť následok depolitizácie - teda, že neschopnosť zúčastniť sa zmysluplným spôsobom diania na politickej scéne môže mať veľmi významné psychické následky.

To nie je nemožné. Ľudia budú hľadať nejaké cesty k vlastnej identifikácii, k spojeniu s ostatnými, k účasti na nejakej činnosti. Vykonajú to takým, či onakým spôsobom. Pokiaľ nebudú mať právo zapojiť sa do činnosti odborov alebo politických organizácii, ktoré skutočne fungujú, nájdu si nejakú inú cestu. Klasickým príkladom je náboženský fundamentalizmus.

Vidíme ako tento vývoj práve prebieha v iných častiach sveta. Vzostup takzvaného islamského fundamentalizmu je v rozhodujúcej miere výsledkom zrútenia svetských nacionalistických alternatív, ktoré boli buď vnútorne zdiskreditované, alebo zničené.

V devätnástom storočí sa dokonca medzi časťou popredných predstaviteľov priemyslu prejavovali uvedomelé snahy o podporu kňazov s plamenným prejavom, ktorí medzi ľuďmi vyvolávali pasívnejší prístup k spoločnosti. To isté sa udialo v počiatočnej fáze priemyselnej revolúcie v Anglicku. E. P. Thompson o tom píše vo svojej klasickej práci, The Making of the English Working Class.

Otázka: Vo svojom prejave o stave Únie Clinton vyhlásil: "Nemôžeme našu spoločnosť obrodiť, pokiaľ viacerí z nás - teda my všetci - neprejavíme ochotu pridať sa k cirkvi." Čo si o tom myslíte?

Chomsky: Neviem presne, čo mal na mysli, ale ideológia je celkom jasná. Ak sa ostatní ľudia budú venovať činnostiam, ktoré sú mimo oblasti verejného diania, potom my ľudia, ktorí máme v rukách moc, budeme schopní riadiť všetko podľa svojho želania.


INFO

Noam Chomsky
sa narodil vo Filadelfii v roku 1928.

Od roku 1955 vyučoval na Massachusetts Institute of Technology, kde sa ako 32 ročný stal profesorom.

Považujú ho za významného odborníka dvadsiateho storočia na lingvistiku, napísal však tiež veľa kníh o problémoch súčasnej doby.

Chomskeho politické prejavy počúvalo publikum po celých Spojených štátoch a po celom svete a čo je typické, v sálach v ktorých boli už len miesta na státie. Dostal nespočetné vyznamenania a ocenenia.

Ak by sme žili v rozumnejšom svete, už dávno by jeho neúnavne úsilie o presadzovanie spravodlivosti bolo ocenené Nobelovou cenou za mier.

Arthur Naiman


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk