SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
Katolícka cirkev zasahuje

Eduard CHmelár
(Autor je vysokoškolským učiteľom)

Jeden z mála televíznych programov, na ktoré som sa počas vianočných sviatkov skutočne tešil, bol legendárny štvordielny dokument BBC Životy Ježiša, ktorý mala odvysielať (prepytujem) verejnoprávna STV. Keď som si však 23. decembra zapol tento (televízny) kanál, namiesto svätca sa na obrazovke pohybovali dinosaury. Bez toho, že by som v tom videl akúkoľvek symboliku, domnieval som sa, že sa hádam stala nejaká chyba. Z omylu ma vyviedol až článok v denníku SME 3. januára, ktorý informoval, že dokument stiahla STV po proteste katolíckej cirkvi. A to napriek tomu, že argumentom Konferencie biskupov Slovenska chýba akákoľvek logika.

Hovorca KBS Marián Gavenda tvrdí, že o ich viere sa v dokumente podávali dezinformácie. Na inom mieste dopĺňa, že film sa snaží zobraziť život Ježiša len na základe racionálnych dôkazov, ktoré nie sú z pohľadu viery prijateľné. Buď mi čosi uniklo, alebo sa pán Gavenda do svojich konštrukcií príliš zamotal. Z jeho vyjadrení totiž vyplýva, že racionálne dôkazy, ktoré nie sú iracionálne prijateľné, sú dezinformáciami - čo je objav hodný zaradenia medzi Murphyho zákony.

Ak by sme prijali spôsob uvažovania pána Gavendu, potom by akékoľvek vedecké bádanie a zhromažďovanie historických faktov bolo nemožné, ak by nezohľadňovalo náboženské aspekty. Bolo by to smiešne, ak by si tento nezmysel neosvojila televízia, ktorú financujú zo svojich koncesionárskych poplatkov nielen veriaci katolíci. Výhovorky manažmentu STV, že nešlo o ideologické, ale dramaturgické rozhodnutie, stoja zjavne na vode. Ak by išlo totiž naozaj iba o to, že dokument bol "zle načasovaný do obdobia Vianoc", otázka znie, prečo ju "dramaturgovia" riešili až dodatočne, po proteste katolíckych biskupov. Navyše, ak ostatné kresťanské cirkvi nevzniesli voči dokumentu žiadne námietky. Riaditeľovi Rybníčkovi, na ktorého osobný príkaz bol dokument z programu stiahnutý, sa však „nezdalo vhodné“ odvysielať tento film. Je pozoruhodné, že za oveľa vhodnejšie považuje vysielanie programov, ktoré s verejnoprávnym charakterom tejto televízie nemajú nič spoločné. Stojí však za zmienku, že slovíčkami „vhodné“ a „nevhodné“ operujú cenzúrne predpisy už od 16. storočia.

Katolíckej cirkvi sa teda začína dariť to, s čím ešte neuspela napríklad pri filme Tajná inkvizícia: zasahovať do vysielania verejnoprávnej televízie. Začína sa jej dariť to, čo sa darilo v bývalom režime iba komunistickej strane. Myslím si, že je najvyšší čas, aby voči tomuto hrozivému trendu začala aktívnejšie vystupovať aj širšia verejnosť. Nejde o maličkosť. Jedna z najvplyvnejších inštitúcií na Slovensku začína priamo ohrozovať slobodu prejavu. Rozhodnutia úzkej skupiny ľudí vydáva za názor veriacich, podobne ako sa niekdajšia moc ochraňovala anonymnou masou pracujúcich. Pritom chce umlčať nielen odlišné názory na učenie Ježiša Krista, ale aj kritiku vlastnej temnej minulosti vydláždenú zločinmi inkvizičného obdobia.

Nikoho potom nemôže prekvapiť, že v takomto systéme má františkánsky kňaz Ján Krstiteľ Balázs (známy predovšetkým odvážnymi postojmi k vražde Róberta Remiáša) už takmer poldruha roka zakázanú verejnú duchovnú činnosť pre svoje alternatívne teologické názory. A že mu toto povolenie odmietol dať jeden z najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi, ktorého meno vyvoláva v súvislosti s bývalým režimom viacero otáznikov. Aj preto si myslím, že keby dnes Ježiš prišiel na svet, mal by s praktikami cirkvi opäť veľa, veľmi veľa práce.

Zdroj: SME [5. 1. 2005]


Na margo
 
E. Chmelár vie písať ostré články a my tento nechceme kaziť našími poznámkami na okraj.

Snáď len jedno. Je zaujímave, ako si katolícka cirkev osvojuje maniere politických strán. Mať hovorcu je hit. Na hovorcovi všetko zhorí, a nepoškodí to cirkevných hodnostárov.

Veď je skutočne trápne ak biskup tri krát za sebou zmení vyjadrenie k jednej a tej istej udalosti v ktorej bol aktérom. Hovorcu možno v prípade potreby vymeniť. S biskupom je to ťažšie.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk