SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Deň humanistov a Ceny humanistov 2011


[19. 6. 11]

Pri príležitosti Dňa humanistov 2011 sa v Bratislave uskutočnil 18. júna 2011 slávnostný akt odovzdnávania Cien humanistov, ktoré každoročne udeľuje Spoločonsť Prometheus jednotlivcom, kolektívom alebo organizáciám, ktoré sa výrazne zaslúžii o propagáciu a rozvoj humanizmu na Slovensku.

Uverejňujeme prvú, stručnú, základnú informáciu pre priaznivcov i širokú verejnosť. Podrobnosti uverejníme v najbližšom období.


Príhovor primátora Bratislavy p. Milana Ftáčnika

Tohtoročné odovzdávanie Cien humanistov sa uskutočnilo pod patronátom primátora hl. mesta - Bratislavy Milana Ftáčnika v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.


Celkový pohľad na účastníkov slávnostného aktu

V rámci programu Dňa humanistov sa prítomným prihovoril primátor Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. V zastúpeni nemocného Andrzeja Dominiczaka - predsedu poľských humanistov predniesol jeho prednášku Mgr. Boris Vigaš. Francúzske šanzóny Edit Piaf zaspievala Edita Morvská. Ocenenia Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu odovzdali predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký a podpredseda Karol Fajnor.


Zľava p. Ľ. Rešovská, p. Anna Ťureková (ZZPOZ)

Ocenenie Veľvyslanec humanizmu bolo udelené Združeniu zborov pre občianské záležitosti Človek človeku v SR a cenu Humanista roka 2011 si prevzala pani PhDr. Ľudmila Rešovská

Spoločnosť Prometheus


Na margo

Tohtoročný Deň humanistov a odovzdávanie Cien humanistov 2011 sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí Primaciálneho paláca v Bratislave.

Obrázok je zo stránky Bratislavského kultrúrneho a informačného strediska, kde si môžete o tomto historickom objekte prečítať viac podrobností.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk