SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Dni humanistov 2010


[20. 6. 10]

Pri príležitosti Dňa humanistov 2010 a 20. Výročia vzniku Spoločnosti Prometheus sa v Bratislave uskutočnili v dňoch 18. a 19. júna 2010 dve významné akcie.

Na tomto mieste uverejňujeme len stručnú informáciu o oboch akciách, aby sme poskytli členom, priaznivcom a širokej verejnosti aspoň základné informácie. Podrobnosti uverejníme postupne v nasledujúcich dňoch.


Pohľad do rokovacej miestnosti počas konferencie

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov na Slovensku zorganizovala Konferenciu k 20 výročiu vzniku Spoločnosti Prometheus, ktorá sa uskutočnila 18. Júna 2010 v Bratislave v zasadacej miestnosti Zväzu protifašistických bojovníkov. Na konferencií sa zúčastnili členovia spoločnosti, hostia z Českej republiky, zástupcovia organizácie Volná myšlenka a vystúpili na nej aj ďalší pozvaní hostia.

Obsahom vystúpení na tejto konferencii bol prierez humanistickým myslením na Slovensku, stručná história vzniku a vývoja Spoločnosti Prometheus, súčasné problémy humanistického hnutia a postavenie občanov bez náboženského vyznania na Slovensku, i úvahy o budúcnosti a možnom vývoji myslenia a organizovaného hnutia humanistov.


Pohľad na predsednícky stôl počas odovzdávania Cien humanistov

Druhý deň — 19. jún 2010 - bol venovaný už tradičnému, v tomto prípade tretiemu ročníku odovzdávania Cien humanistov. Táto slávnostná udalosť sa uskutočnila taktiež v Bratislave, v Kongresovej sále Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí.

Ocenenie Veľvyslanec humanizmu bolo udelené In memoriam profesorovi Tiborovi Halečkovi a cena Humanista roka 2010 výkonnej riaditeľke Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, Oľge Pietruchovej.

Spoločnosť Prometheus


Na margo

Slovenskí humanisti dostali pri príležitosti Dňa humanistov a 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus tri darčeky. Bola vydaná Ročenka Prometheus, vyrobený odznak — symbol všetkých humanistov združených v Medzinárodnej humanistickej a etickej únií, a vyšlo druhé tohtoročné číslo elektronickej verzie časopisu Prometheus.

Ročenka Prometheus, prvé vydanie — leto 2010 — jar 2011 v dvojfarebnom vyhotovení na 90 stranách prináša veľa zaujímavých článkov, informácií i výber z humanistickej literatúry.

Odznak — Symbol humanistov o rozmeroch 20×7 milimetrov je jednofarebný, zlatistý a po prepichnutí cez odev sa uchytáva patentným gombíkom z vnútornej strany odevu.

Druhé číslo časopisu Prometheus (je zatiaľ dostupné iba vo formáte pdf) uverejňuje spomienky zakladajúcich členov Spoločnosti Prometheus na obdobie, kedy organizácia vznikala, informácie o viacerých zahraničných humanistických organizáciách a ďalšie zaujímavé materiály v rozsahu 32 farebných strán.


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk