SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Ceny humanistov 2009


[22. 6. 09]

V Bratislave sa 21. júna, pri príležitosti Medzinárodného dňa humanistov uskutočnilo odovzdane Cien humanistov 2009. Ceny už druhý krát udeľovala Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov na Slovensku. Záštitu nad touto významnou spoločenskou udalosťou prevzal podpredseda Vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.


Herec Juraj Sarvaš recituje Válka i Rúfusa

Slávnostný akt sa uskutočnil v Kongresovej sále Národnej rady SR na Župnom námestí. Odovzdávania cien sa zúčastnili čestní hostia, členovia i sympatizanti Spoločnosti Prometheus a ďalší pozvaní hostia. Slávnostnú atmosféru podčiarkol krátky sprievodný kultúrny programu.


Pohľad na účastníkov slávnostného aktu

Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2009 bol udelený profesorovi PhDr., Ing. Jaroslavovi Čelkovi, DrSc. za jeho dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti a humanizmu na Slovensku. Profesor Čelko je vysokoškolský učiteľ, kultúrno-osvetový a vedecký pracovník, účastník protifašistického odboja v SNP, iniciátor a  zakladajúci vedúci organizátor hnutia svetských humanistov na Slovensku.

Čestný titul Humanista roka 2009 Spoločnosť Prometheus udelila občianskemu združeniu Liga proti rakovine za vzácny dar ľudskosti, pomoci, rady i nádeje, ktoré poskytuje ľuďom na Slovensku. Túto nádej poskytuje už 19 rokov, od 19. januára 1990 kedy bola založená v Bratislave a  v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie líg proti rakovine a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine so sídlom v Ženeve.


Predsednícky stôl počas záverečnej Ódy na radosť

Po skončení slávnostného aktu ocenenia sa vo vestibule kongresovej sály uskutočnila malá recepcia s občerstvením pre účastníkov, ktorí mali možnosť podiskutovať si medzi sebou i s ocenenými a tiež zakúpiť knihu Jaroslava Čelka.

(Prečítajte si podrobnejšie informácie z celého aktu, vrátane oddôvodnenia ocenení.)


Na margo

Tradícia oceňovania humanistov je realitou a teší nás, že vám môžeme poskytnúť informáciu už z druhého ročníka.

Pri tejto príležitosti chceme tiež poďakovať médiám a tlačovým agentúram, ktoré tejto udalosti venovali pozornosť a informovali širokú verejnosť.

Úvodný referát predniesol predseda Spoločnosti Prometheus, PhDr. Roman Hradecký.

Ocenenia - plakety pre rok 2009 boli vypracované s novým dizajnom. Ako materiál bol použitý leštený kov.

Výkonná riaditeľka organizácie Liga proti rakovine Ing. Eva Kováčová a profesor Jaroslav Čelko pred preberaním cien.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk