SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Ceny humanistov 2008


[22. 6. 08]

V Bratislave boli 21. júna slávnostne odovzdane Ceny humanistov 2008, ktoré udeľuje Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov na Slovensku. Slávnostný akt sa uskutočnil v Kongresovej sále Národnej rady SR na Župnom námestí.

Čestný titul Veľvyslanec humanizmu bol udelený výnimočnej osobnosti - profesorovi MUDr. Alexandrovi Rehákovi, DrSc., za celoživotné dielo a úsilie pri šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu v SR i vo svete.

Čestný titul Humanista roka za výnimočné počiny a aktivity pri šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku a osobitne za úspešnú realizáciu projektu Vagón s výrazným humanistickým posolstvom určeným najmä mladej generácii bol udelený Múzeu SNP v B. Bystrici.

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v slávnostnej atmosfére s krátkym kultúrnym programom, za účasti členov a sympatizantov Spoločnosti Prometheus i pozvaných hostí a zakončené bolo recepciou účastníkov.


Pohľad do sály, na účastníkov slávnostnej akcie odovzdávania cien a záber zo záverečnej recepcie (dole).Na margo

Prečítajte si podrobnejšie informácie o tejto významnej akcii Spoločnsti Prometheus.

Plakety Veľvyslanec humanizmu a Humanista roka 2008Plakety, vytvorili akademická maliarka Darina Kopková a keramik Zdenek Kopka z Košíc.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk