SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
P R O M E T H E U S

Elektronické vezie časopisu PROMETHEUS v PDF formáte
Ročník 2016


Prometheus 1/2016
Stiahnite si (pdf)
 


Elektronické vezie časopisu PROMETHEUS v PDF formáte
Ročník 2015


Prometheus 1/2015
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 2/2015
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 3/2015
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 4/2015
Stiahnite si (pdf)
 


Elektronické vezie časopisu PROMETHEUS v PDF formáte
Ročník 2014


Prometheus 1/2014
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 2/2014
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 3/2014
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 4/2014
Stiahnite si (pdf)
 


Elektronické vezie časopisu PROMETHEUS v PDF formáte
Ročník 2013


Prometheus 1/2013
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 2/2013
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 3/2013
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 4/2013
Stiahnite si (pdf)
 


Elektronické vezie časopisu PROMETHEUS v PDF formáte
Ročník 2012


Prometheus 1/2012
Stiahnite si (pdf)
 

 
Prometheus 2/2012
Stiahnite si (pdf)
 

 
Prometheus 3/2012
Stiahnite si (pdf)
 

 
Prometheus 4/2012
Stiahnite si (pdf)
 

 


Elektronické verzie časopisu PROMETHEUS
Ročník 2011

Prometheus 2/2011
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 3/2011
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 4/2011
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 1/2011
Stiahnite si (pdf)
 


Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 1/2011


Elektronické verzie časopisu PROMETHEUS - dva formáty
Ročník 2010

Prometheus 4/2010
Stiahnite si (pdf)
 


Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 4/2010

Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 3/2010

Prometheus 3/2010
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 2/2010
Stiahnite si (pdf)
 


Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 2/2010

Kliknutím otvoríte časopis Prometheus č. 1/2010

Prometheus 1/2010
Stiahnite si (pdf)
 


Elektronické vezie časopisu PROMETHEUS v PDF formáte
Ročník 2009

Prometheus 1/2009
Stiahnite si (pdf)
 


Prometheus 2/2009
Stiahnite si (pdf)
 Doterajšie tlačené verzie časopisu PROMETHEUS
Ročník 2008


3/2008
Obsah

 

4/2008
Obsah

 

1/2008
Obsah

 

2/2008
Obsah

 


Ročník 2007


5-6/2007
Obsah

 

3/2007
Obsah

 

4/2007
Obsah

 

1/2007
Obsah

 

2/2007
Obsah

 


Ročník 2006


3/2006
Obsah

 

4/2006
Obsah

 

1/2006
Obsah

 

2/2006
Obsah

 


Ročník 2005


Piate číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 5,4 MB)


Šieste číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 3,05 MB)


Tretie číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 2,23 MB)


Stvrte číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 6,16 MB)


Prvé číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 1,7 MB)

Druhé číslo
Obsah
Stiahnite si
(pdf verzia 1,85 MB)


Info

Ročník (XII.) 2016.

Vážení čitatelia,
1. číslom v roku 2016 vstupuje váš i náš časopis Prometheus do 12. ročníka.

Už od 4. čísla vlaňajšieho ročníka sme zaviedli do obsahu a internetových odkazov v časopise interaktivitu a pokračujeme v tomto spôsobe užívateľskej prívetivosti aj tento rok. Kliknutím na čísla stránok v obsahu, alebo na obálke časopisu sa ocitnete priamo na danom článku. Kliknutím na link v článkoch sa vám otvorí internetová stránka v internetovom prehliadači.

Veríme, že nám ostanete aj naďalej verní a my sa zaväzujeme robiť časopis ešte zaujímavejší a čítavejší ako doteraz.

E-mailová adresa časopisu Prometheus
prometheus.casopis@gmail.comRočník (XI.) 2015.

Vážení čitatelia,
1. číslom v roku 2015 vstupuje váš i náš časopis Prometheus do druhej desiatky, do 11. ročníka vydávania. Veríme, že nám ostanete aj naďalej verní a my sa zaväzujeme robiť časopis ešte zaujímavejší a čítavejší ako doteraz.

E-mailová adresa časopisu Prometheus
prometheus.casopis@gmail.comRočník (X.) 2014.

Vážení čitatelia,
1. číslom v roku 2014 vstupuje váš i náš časopis Prometheus do svojho 10. ročníka. Veríme, že nám ostanete aj naďalej verní a my sa zaväzujeme robiť časopis ešte zaujímavejší a čítavejší ako doteraz.

E-mailová adresa časopisu Prometheus
prometheus.casopis@gmail.com


Ročník (IX.) 2013.
Elektronická verzia časopisu Prometheus je tu pre vás aj v tomto roku. Prajeme príjemné čítanie a tešíme sa na vaše reakcie.

E-mailová adresa časopisu Prometheus
Svoje podnety, pripomienky a príspevky do ďalších čísel posielajte na e-mailovú adresu: prometheus.casopis@gmail.com


Ročník 2012.
Pokračujeme v našom snažení aspoň jeden krát štvrťročne prinášať humanistom nové informácie, články, preklady, jednoducho to na čo naši čitatelia čakajú a čo dostávajú od roku 2005. Prajeme vám príjemné čítanie aj v roku 2012


Zmeny, zmeny, stále zmeny :-)

Druhým číslom (2/2011) sa z technických a personálnych dôvodov uchyľujeme ku graficky zjednodušenej ale stále elektronickej podobe časopisu vo formáte pdf, ale stále s kvalitným obsahom.


Rok 2010: Prometheus skutočne elektronický

PDF Príručka na čítanie časopisu.

Rokom 2010 dostávate do „rúk“ špeciálnu verziu elektronického vydania, skutočný elektronický časopis v ktorom si môžete listovať (ak máte zapnutý na počítači zvuk, môžete počuť aj šušťanie papiera), robiť záložky, farebne vyznačovať, robiť poznámky. Môžete si ho v tejto verzii aj stiahnuť a čítať vo svojom počítači.

Súčasne však ponúkame aj verziu vo formáte súboru pdf, ak by vám viac vyhovovala.V roku 2009 sme vydali dve čísla časopisu v elektronickej verzii, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky.Štyri roky sme vydávali TLAČENÝ časopis PROMETHEUS.

Prvé číslo časopisu určeného pre širokú verejnosť: pre humanistov, ateistov, agnostikov ale veríme, že i pre veriacich občanov vyšlo začiatkom roka 2005.

Dvojmesačník sme mohli začať vydávať vďaka sponzorskému príspevku Inštitútu pre humanistické štúdie v Albany, USA (Institute for Humanist Studies), web stránka: www.humaniststudies.org

Na tejto podstránke uverejňujeme informácie o obsahu jednotlivých čísel. Z Obsahu sa dostanete k vybraným článkom, ktoré sprístupníme po vydaní tlačeného čísla.

Veríme, že ste si časopis obľúbili a oceníme, ak napíšete svoje pripomienky na adresu:

Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica,

alebo na e-mail:
humanist@pobox.sk


Copyright © 2000—2015 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk
WebZdarma.cz