SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Informácia

Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič
prijal zástupcov Spoločnosti Prometheus


[6. 8. 08]

Bratislava 4. augusta (Spoločnosť Prometheus)- Dnes krátko popoludní prijal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič delegáciu Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov. Členmi delegácia za Spoločnosť Prometheus boli: predseda spoločnosti Roman Hradecký a  podpredsedovia Marián Baťala a Karol Fajnor.

 

Na fotografii: Druhý sprava podpredsada vlády Dušan Čaplovič,
vedľa neho zľava Roman Hradecký, sprava Karol Fajnor,
celkom vľavo Marián Baťala.

 

Stručná informácia o priebehu stretnutia

Predmetom stretnutia bolo predstavenie Spoločnosti Prometheus, jej pôsobenie a činnosť, ako aj problémy a otázky postavenia občanov bez náboženského vyznania v slovenskej spoločnosti, rešpektovanie ich potrieb a práva na rovnaké zaobchádzanie.

Zo vzájomnej diskusie vyplynuli možné okruhy spolupráce v oblasti etickej humanistickej výchovy na školách, monitorovania rešpektovania ľudských práv na Slovensku, prípravy spoločného odborného dialógu a seminára na otázky vzťahu štátu a cirkvi, či odluky cirkvi od štátu na Slovensku.

Výsledkom stretnutia bolo následné rokovanie s riaditeľkou Odboru pre ľudské práva a menšiny Úradu vlády SR pani Milicou Jančulovou, kde sa konkretizovali prvé kroky v dohodnutých oblastiach spolupráce.


Doplňujúca informácia

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Viac podrobnosti o činnosti podpredsedu vlády i o ňom osobne si prečítajte na oficiálnej internetovej stránke.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk