SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Campanella

C

C

Pri písmene C by sme mali niečo ceknúť o človeku v spoločnosti a o jej spravodlivom usporiadaní.

Dnes je ideálom individualizmus, kapitalizmus, bohatstvo... Vraj iba zarytí stúpenci komunizmu s nostalgiou spomínajú na kolektivizmus a solidaritu. Humanizmus však nie je s kolektivizmom celkom na kríž. Ba ani ten dospelejší kapitalizmus vo svete s ním nemá problém, čo nás niekedy mýli.

Vôbec nie je paradoxom, a treba to povedať, že korene kolektivizmu siahajú ďaleko do minulosti. Práve tak, ako nie je paradoxom, že mnohí ľudia často spojení s náboženstvom sa stali bojovníkmi za spravodlivé usporiadanie spoločnosti, ktoré dnes už má len hanlivo vnímané pomenovania: socializmus, komunizmus.

Heslá v našom slovníku venované osobnostiam s hlboko zakoreneným humanizmom nás o tom presviedčajú.


Slová
C
V tomto prípade dostali prednosť osobnosti, kliknite prosím myškou v ľavom stĺpci.

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk