SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Svetská architektúra
Sekulárne stavby — architektúra — Brusel

 

model bruselskej mestskej radnice Veľké námestie (alebo aj trhové námestie) v Bruseli sa rozmermi podobá futbalovému ihrisku iba namiesto tribún ho obklopujú desiatky krásne zdobených domov. Vzniklo za vlády burgundských kniežat ako trhovisko. Stávali na ňom stoly a pulty prehnuté pod ťarchou rôznych tovarov. Jeho dlažbu merali kroky prostého ľudu, šľachticov i mešťanov.

Na obrázku (vľavo) je model bruselskej mestskej radnice, ktorý môžete vidieť v klagenfurtskom Minimunduse — čo je akýsi svet na dlani, ktorý sa dá obísť za jeden deň.

Námestie so svojou unikátnou kolekciou sekulárnych stavieb patrí k najimpozantnejším architektonických ukážkam námestí v Európe. V štýle talianskeho baroka a neskorej flámskej gotiky. Námestiu dominuje Hôtel de ville — mestská radnica, so svojou 89 metrov vysokou vežou. Je jednou z najzachovalejších a najkrajších sekulárnych gotických stavieb aké vôbec existujú. Ak vystúpite po 400 schodoch na vrchol veže, budete mať pred sebou úchvatný pohľad na celé mesto. Keď francúzske jednotky Ludvíka XIV. ostreľovali mesto, zničili takmer všetky cechové domy ale mestská radnica, ako zázrakom ostala skoro nedotknutá.

priečelie radnice

Bohato zdobené priečelie radnice (obrázok hore) pozerá na Veľké námestie. Svojrázne trojposchodové cechové domy, ktoré obklopujú radnicu, vyzerajú ako domčeky z detskej stavebnice. Osobitne vyniká takzvaný kráľovský dom, ale ani cechové domy pekárov, rybárov a ďalších remeselníkov sa nedajú zahanbiť. Každý cech chcel mať najkrajší dom. A tak ich domy na Veľkom námestí svedčia o nezvyčajnej zručnosti murárov 17. storočia, ktorá im po veľkom požiari dali dnešnú podobu.

Veľké námestie v Bruseli

Na obrázku (vpravo) je celkový pohľad na námestie

Mestom prechádzala a tvorila sa v ňom história (so všetkými svojími paradoxami), čo pokračuje aj v súčasnosti. V polovici 19. storočia v Bruseli pracovali a rozmýšľali o lepšej budúcnosti celého ľudstva zakladatelia nového učenia o rovnoprávnosti všetkých ľudí Karol Marx a Fridrich Engels. V roku 1903, keď sa v Bruseli konal zjazd Sociálnodemokratickej robotníckej strany Ruska, navštívil mesto Vladimír Iľjič Lenin. Dnes je Brusel významným mestom zjednocovanej Európy. Sídlia v ňom významné inštitúcie Európskej Únie, ale zároveň je i sídlom Severoatlantickej vojenskej aliancie NATO.


Na margo
 
Vedeli ste?

Monumentálne objekty, ktoré neobjednávala cirkev na svoju slávu a preto nie su prepchaté náboženskou symbolikou možno vidieť napríklad v Bruseli.

V naších končinách si však obyčajný smrtelník myslí, že nebyť náboženstiev neexistovala by architektúra: veže siahajúce do nebies, objekty zdobené súsošiami…

Tento materiál je pokusom odstrániť medzeru vo vnímaní sekulárnej reality práve v oblasti architektúry.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk