SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
Presvedčivý Marx.
David Brooks

V The New York Times uverejnili 29. mája stĺpček Davida Brooksa s názvom Karolov nový manifest, ktorý si dovoľuje mať iný názor ako naša demokratická tlač, s výnimkou ľavicovej.

Začína obrazne, zážitkom z knižnice, kde sa mu v čitárni objaví nečakane duch K. Marxa, ktorý sa však rovnako rýchlo rozplynie a ostane po ňom iba nový manifest.

V manifeste sa prirodzene píše o tom, že celá doterajšia história je históriou triednych bojov, čo nie je žiadna novinka. Aktuálne ale znie text: „V informačnom veku, v ktorom sú vedomosti mocou i peniazmi, triedny boj prebieha medzi vzdelanou elitou a nevzdelanými masami.“

Elita informačného veku rafinovane využíva nadvládu prostredníctvom vzdelávacieho systému. Priemerný ročný príjem rodiny študenta Harvardskej univerzity je 150 tisíc dolárov. Iba tri percentá študentov v prvých ročníkoch na 146 najvýznamnejších amerických univerzitách pochádza z najchudobnejšej štvrtiny populácie. Trieda vzdelancov ostentatívne ponúka finančnú podporu chudobným študentom a zmanipulovanými prijímacími kritériami zabezpečuje, aby sa na školy dostala len ich malá, zvládnuteľná časť.

Trieda vzdelancov využíva výhodu modernej ekonomiky – privlastňuje si za posledné desaťročia väčšinu ziskov – a potom bezohľadne využíva svoje postavenie na to, aby si zabezpečila pokračovanie nadvlády svojej triedy.

Elitná trieda strhla z rodiny jej sentimentálny závoj a redukovala ju na nástroj malých meritokratov. Členovia vzdelanej elity sa ženia a vydávajú medzi sebou, čo prispieva k triednej solidarite a zvyšovaniu sociálnej izolácie. Výchova detí sleduje posilňovanie nadvlády triedy ich rodičov.

Vzdelaná elita je prvou elitou v histórii, ktorá pracuje dlhšie ako vykorisťované masy, lebo chcú vlastniť letné sídla. Žijú v exluzivných komunitách oddelených od ostatného sveta neviditeľným plotom vysokých cien nehnuteľnosti. Podporujú imigračnú politiku, ktorá zabezpečuje aby sa im mal kto lacno starať o udržiavanie trávnikov. Posielajú svoje deti na Winconsin a Berkeley, bašty privilegovaných tried, kde získavajú sociálne a ďalšie zručnosti aby rozširovali triedu hegemónov.

Informačná spoločnosť je jedinou spoločnosťou v ktorej vládne falošné vedomie. Na každej americkej univerzite platí železné pravidlo, že čím vyššie sú školské poplatky, tým hlasnejšie sa hovorí o solidarite s utláčanými. Čím viac slúžia pravici, tým viac artikulujú ľavicové názory.

Členovia týchto vykorisťovateľských tried pravidelne organizujú karikatúru volieb. Ľudia, ktorí získali vzdelanie na významných univerzitách sa delia na Demokratov a Rublikánov, diskutujú o všetkom, len nie o zdrojoch ich moci: intelektuálnej diferenciácii spoločnosti prostredníctvom vzdelávacieho systému.

Viac než rímsky vládcovia, viac než priemyselní baróni sa zločinci zo vzdelanej triedy snažia nielen o ovládnutie ale i o zdecimovanie robotníckej triedy. Tridsať rokov udržiavajú nekvalitné školstvo bez toho aby ho zreformovali. Vnucujú verejnú morálku, ktorá im umožňuje maximum sexuálnych príležitosti a vyvoláva chaos v domácnostiach nižších spoločenských vrstiev.

V šesťdesiatych rokoch neboli veľké štrukturálne rozdiely medi bohatými a chudobnými rodinami. V šesťdesiatych rokoch boli tri štvrtiny chudobných rodín kompletné manželstvá. V súčasnosti je to len jedna tretina. Rodinná štruktúra vykorisťovaných más sa dezintegruje.

Chudobné deti väčšinou nežijú v kompletnej rodine, preto je menej pravdepodobné, že ukončia strednú školu, získajú prácu a budú mať postavenie z ktorého by mohli zmeniť hegemóniu privilegovanej triedy. Nerovnosť rodiny produkuje nerovnosť príjmov z generácie na generáciu.

V závere toho nového manifestu sa píše: „Nevzdelaní robotníci sveta spojte sa! Nech sa vzdelaná trieda trasie! Nemôžete stratiť nič iba svoje reťaze…“

Autor sa priznáva, že nesúhlasí so všetkým, čo Marx napísal, ale uzatvára tým, že niektoré jeho závery sú presvedčivé.

Podľa pôvodného článku v The New York Times


INFO

V našej tlači sme zvyknutí čítať iba ódy na trhový mechanizmus, globalizáciu a večne živý kapitalizmus. O to viac prekvapí našinca článok v amerických novinách, ktorý súhlasne prikyvuje Marxovi.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk