O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

Domov

HUMANISTI ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

zaujali stanovisko k potláčaniu svojich kultúrnych práv štátnou mocou.

 

Prijatím spoločného vyhlásenia 29.9.2001 sa uskutočnilo trojdňové rokovanie predstaviteľov humanistických nenáboženských organizácií pod záštitou "Medzinárodnej humanistickej a etickej únie " so sídlom v Londýne za účasti jej výkonného riaditeľa p. Babu R.R. Gogineniho , ktoré iniciovala a organizovala spoločnosť Prometheus . Na rokovaní sa zúčastnili delegácie z českej, poľskej a slovenskej republiky. Predmetom rokovania bolo posúdenie postavenia nenábožensky orientovaných občanov a ich organizácií v jednotlivých republikách. Z diskusie vyplynulo najmä to, že sekulárne organizácie nemajú rovnoprávne postavenie a nie sú vôbec zo štátneho rozpočtu dotované. Na záver rokovania prijali spoločné vyhlásenie , v ktorom poukázali na nutnosť presadzovať nie len náboženskú slobodu, ale i praktickú slobodu nenáboženského vedeckého svetonázoru.

HODNOTENIA SITUÁCIE OBČANOV BEZ VYZNANIA VO VŠETKÝCH TROCH KRAJINÁCH sa predložia spolu s VÝZVOU na ich odstránenie ústavným činiteľom na národnej úrovni , európskym orgánom (Rada Európy) , ministerským predsedom EU, ako aj medzinárodným orgánom sledujúcim dodržiavanie ľudských práv.

POZRI: 1.) Výzva Európskej komisii, členským štátom EU a orgánom pre ľudské práva.

2.) Hodnotenie situácie NENÁBOŽENSKY orientovaných občanov na Slovensku


Domov