SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Nielen z histórie
„Bosorkám“ ešte celkom neodzvonilo.
[1. 9. 08]

bos.jpg, 79 kB V roku 1489 vydal pápež Inocent VIII. bullu v ktorej sa hovorí: „Mnohí ľudia oboch pohlaví obcovali s diablom a svojimi čarami zaklínaniami a iným hroznými kúzlami, hanebnými a vražednými činmi spôsobujú skazu mužov, žien, domácich i iných zvierat a tiež vinohradov, sadov, lúk, pasienkov, polí, obilia a všetkého zemného rastlinstva“ Záverečná hlava tohto traktátu hovorí za všetko už svojim názvom: Ako vyvolávajú a rozdúchavajú búrky a uragány a prinútia blesk aby zabíjal ľudí a zvieratá.

Stredovek bol postrachom pre „bosorákov“ a „bosorky“ ale ani v dnešných dňoch táto téma nie je definitívne uzavretá. Ako je známe vyháňaním diabla sa rímsko-katolícka cirkev zaoberá s plnou vážnosťou aj na úrovni pápeža i v súčasnosti.

Dozvuky minulosti však aj v súčasnosti riešia napríklad vo Švajčiarsku. Dva roky a dva pokusy potreboval parlament kantonu Glarus – na východe Švajčiarska - než rehabilitoval Annu Geldi, ktorú označujú za poslednú čarodejnicu Európy. Bez ohľadu na to, že v XVIII. storočí už bolo inkvizítorské šialenstvo na ústupe nevinné ženy naďalej umierali potupnou smrťou po obvinení z čarodejníctva. Samozrejme, že nešťastnice zabíjali z celkom iných dôvodov a to sa stalo aj Anne Geldi.

Obvinili ju zo smrti osemročného dievčaťa, ktoré mala otráviť s použitím zlých čarov. Z rozhodnutia kantonálnej cirkevnej rady ju mučili sťali a pochovali hneď vedľa popraviska. Skutočná príčina bola celkom svetská. Nešťastnica slúžila u kantonálneho sudcu, ktorý viedol úrad považovaný za symbol nezákonnosti. Bola sudcovou milenkou a hrozilo, že celá vec vyjde na božie svetlo. Sudcova dcéra poslúžila ak dôvod na obvinenie a zbavenie sa nepohodlnej milenky.

Prvý pokus rehabilitovať nešťastnicu skončil neúspešne. Miestna vláda a kantonálna cirkevná rada rozhodli, že na to nie je dostatok dôkazov. O rok neskôr sa iniciátori pokúsili o rehabilitáciu opätovne. A znovu boli proti predstavitelia protestantskej cirkvi. Nakoniec však bola požiadavka vedcov, historikov, ktorí rehabilitáciu „bosorky“ požadovali vypočutá a Anna Geldi bola rehabilitovaná. Ako kompenzáciu vláda kantonu poskytne 120 tisíc frankov na organizovanie festivalu na počesť nevinnej obete, ktorý sa uskutoční v roku 2010.

Podľa rôznych zdrojov bolo v Európe v XV. až XVIII. storočí odsúdených po obvinení z čarodejníctva a následne popravených viac ako 50 000 až 100 000 ľudí, pričom absolútnu väčšinu tvorili ženy.

Zo súčasnosti je prípad osemročnej školáčky z Veľkej Británie, ktorú mučili hladom, bili topánkami s vysokými opätkami a nútili trieť si oči štipľavou paprikou a to všetko len preto, lebo matka a teta ju podozrievali z čarodejníctva. Obe boli emigrantky z Angoly kde nie sú podobné prípady žiadnou výnimkou. Dievča malo šťastie, že obe aktérky nestihli splniť to čo jej sľubovali, že ju strčia do školskej tašky a utopia v rieke. Susedia spozorovali čo sa deje, nahlásili vec polícii a v súčasnosti má celá záležitosť byť ukončená odsúdením oboch „inkvizítoriek“.

Právnička Patrícia May hovorí, že tento prípad ukazuje na čo musí byť Európa pripravená v súvislosti s emigrantmi z tretieho sveta. Emigranti, ktorí prijímajú pohostinstvo a pomoc Európskych krajín so sebou prinášajú tradičné kulty a chcú pokračovať v ich praktizovaní, čo je v rozpore s naším právnym systémom a morálkou.

Na Slovensku máme tiež svoje historické skúsenosti s týmto fenoménom. Posledný prípad slovenskej bosorky bol dokonca spracovaný umelecky vo filme Posledná bosorka z roku 1957. Režisérom filmu bol Vladimír Bahna, scenár napísal Ivan Bukovčan a hlavné úlohy stvárnili Oľga Zöllnerova a Mikuláš Huba.

Pre zaujímavosť odporúčame tiež pozerať pod nohy pri prechádzaní ulicami Bratislavy, kde bola inštalovaná v roku 2002 pamätná tabula pripomínajúca 400. výročie upálenia prvej bratislavskej bosorky Agathy Toott Borlobaschin. Tabuľa je vsadená do dlažby neďaleko Michalskej brány na rozhraní Michalskej ulice a Hurbanovho námestia v Bratislave. Agatha Toott Borlobaschin, ktorá zomrela 24. mája 1602 na hranici postavenej na rozhraní dnešného Župného a Hurbanovho námestia v Bratislave bola obeťou náboženského fanatizmu a nenávisti. Pri mučení sa musela medzi inými priznať, že obcovala s diablom menom Pen, lietala na metle a oslepila istú ženu zašitím oči ropuchy. Pamätná tabuľa je výsledkom úsilia spoločnosti Uroboros a umeleckým tvorcom tabule s rozmermi 40 x 80 cm je akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová.


INFO

Text bol pripravený redakčne z viacerých internetových zdrojov, (fotografia naša - Spoločnosť Prometheus).

Pozrite si tiež článok o pápežovi Inocentovi VIII. s názvom Svätý chlípnik.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk