SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Dvojnásobná porážka referenda o výučbe náboženstva v Berlíne

[3. 5. 09]

Redakcia

26. apríla 2009 sa v Berlíne konalo referendum o iniciatíve „Pro reli“, ktorej cieľom bolo zaviesť na berlínskych školách povinnú výučbu náboženstva. Úspech by bol vyžadoval, aby štvrtina oprávnených voličov a  väčšina hlasujúcich povedali Áno. Ani jedna z týchto podmienok nebola splnená a tak je prehra dvojnásobná.

V číslach to vyzerá takto: Referenda sa zúčastnilo 713 228 Berlínčanov = 29,2 % oprávnených voličov Za Áno hlasovalo 48,5 % hlasujúcich = 14,2 % oprávnených voličov Za Nie hlasovalo 51,3 % hlasujúcich.

Vo veciach výučby náboženstva ostáva teda v Berlíne v platnosti doterajšie riešenie, ktoré je v platnosti už tri roky: povinná spoločná výučba etiky od siedmej do desiatej triedy a náboženstvo ako dobrovoľná ponuka. Organizátor referenda, katolícky politik (CDU) Lehmann a jeho iniciatíva Pro reli (Pro religione, za náboženstvo) bojovali za to, aby sa náboženstvo stalo povinným predmetom a aby sa každý žiak musel rozhodnúť medzi etikou a náboženstvom, a to už od prvej triedy.

Týmto referendom sa v Berlíne končí volebný boj, ktorý sa rozrástol do kultúrneho boja. Mesto ostalo verné svojej ateistickej tradícii. Výsledok ukazuje, ako je Berlín vo svetonázorovej otázke naďalej rozpolteným mestom: v bohatších západných („buržoáznych“) okresoch bola volebná účasť so 41 % pomerne vysoká a podiel hlasov Áno dosiahol miestami 60 %. V chudobnejších východných okresoch to bolo naopak: V Marzahn-Hellersdorfe bola účasť len 21 % a za Nie hlasovalo 77 % voličov.

Politicky podporovali iniciatívu Pro reli všetky štyri „veľké“ cirkvi – katolícka, evanjelická, židovská aj moslimská a opozičné strany kresťanských a slobodných demokratov. Proti nim stál vládnuci berlínsky červeno-červený senát s vládnucim berlínskym starostom Wowereitom (sociálni demokrati a ľaví) a zelení s hnutím Pro Ethik, ktoré viedol prezident berlínskeho senátu Walter Momper.

Berlínsky senát zaviedol výučbu etiky pred tromi rokmi, aby podporil integráciu žiakov z prisťahovaleckých rodín, napríklad Turecka alebo arabských krajín. Stalo sa to po pobúrení verejnosti rituálnou vraždou dievčaťa v moslimskej rodine pre odklon od viery. Deti z rozličných kultúr a rozličných náboženstiev majú podľa predstáv SPD a ľavých spoločne hovoriť a uvažovať o hodnotách, morálke, tolerancii a náboženstvách.

Na internete sa už ozvali hlasy, že berlínske riešenie pálčivej kultúrnej dilemy by bolo vhodné aj pre početné iné oblasti Nemecka, napr. Frankfurt.


Na margo
 
Materiál sme zaradili do kategórie klerikalizmus. Dôvod je prostý - nábožensky orientovaní politici v súčinnosti s cirkvami sa snažili presadiť svoje klerikálne predstavy do obsahu vzdelávania a indoktrinovať detí od najmladšieho veku prostredníctvom vyučovania priamo na školách.

Pri poznaní našej reality len treba dúfať, že po zmenách ktoré priniesol do oblasti vzťahu k náboženstvám a občanom bez náboženského svetonázoru americký prezident B. Obama aj tento výsledok v Nemecku bude príkladom, ktorý bude žiarivo nasledovaný v budúcnosti v iných krajinách, čo pomôže zahatať i snahy slovenských klerikálov a predovšetkým katolíckej cirkvi vohnať všetkých do svojho košiara zákonmi, keď sa im tam nechce dobrovoľné.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk