SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zo života cirkevnej hierarchie
O morálke kazateľov
Keď celibát neplatí.

Ivan Poljak

Katolícky farár Ľudovít Báthory sa správa, mierne povedané nekonvenčné a v žiadnom prípade sa nedá povedať, že si robí starosti s dodržiavaním kňazského celibátu. Pred niekoľkými rokmi opustil pastoráciu, aby sa mohol oženiť a založil si rodinu. Z tohto manželského zväzku sa narodil syn, ktorého sa pán farár napokon vzdal a na žiadosť rožňavského biskupa Kojnoka sa rozviedol. Je ťažko pochopiteľné, že po rozvode sa opäť vrátil k dušpastierskej činnosti, avšak taká je skutočnosť. Pritom sa teší priazni svojho predstaveného, s ktorým udržiava nadštandardné vzťahy. Ako jediný z podriadených duchovných diecézy pozná číslo mobilu biskupa a má dokonca prístup k účtu biskupského úradu. Stojí za zmienku, že sprostredkoval prenájom cirkevných lesov známemu magnátovi Jozefovi Majskému , ktorý si tu zriadil poľovnícky revír. Podľa dostupných prameňov sa táto zmluva ukázala ako nevýhodná pre cirkev. Preto neprekvapuje, že Báthory dostal za túto službu od Majského luxusný automobil Passat.

Hoci sa kňaz Báthory vzdal rodiny, neznamená to, že začal žiť v celibáte. Aj naďalej prechováva kladný vzťah k nežnému pohlaviu. Na jeho faru sa prisťahovala šarmantná pani Silvia Nagyova, matka dvoch detí. Začala pracovať na fare ako gazdiná a sekretárka. "Cítil som, že táto žena potrebuje morálnu podporu a túto jej môže poskytnúť cirkev", takto komentoval svoje rozhodnutie zameniť celibát za konkubinát redaktorke časopisu PLUS 7 dní.

Pred dvoma rokmi prijal Báthory miesto riaditeľa Maďarskej katolíckej misie so sídlom v Augsburgu. Aj tu ho na misijnej ceste sprevádza pani Nagyova. Odvtedy sa veľmi často zjavujú na Slovensku a vždy sa ubytujú v útulnom penzióne. Tento vydarený párik si žije spokojne a nedostatkom určite netrpí. Každý z nich prichádza na Slovensko samostatne autom - on na bavoráku, ona na Octávii. Obidva automobily majú nemeckú poznávaciu značku. Je zaujímavé, že biskup Kojnok, s ktorým mal Báthory pred niekoľkými rokmi blízke, možno povedať dôverné vzťahy, nemá teraz o tomto netradične sa správajúcom kňazovi nijaké správy a o jeho dovolenkových cestách vraj nič nevie. Vzťahy s diecéznym biskupom Kojnokom sú dostatočnou zárukou, že Báthorymu nehrozí nijaké disciplinárne konanie, napriek tomu, že o svojich excesoch celkom verejne rozpráva.

Ponúka sa otázka, ako je možné, že jeden služobník boží môže žiť takýmto nemorálnym životom. "Takéto správanie nášho kňaza nás neteší, nie je to správne, avšak celú záležitosť musí riešiť biskup", vyhlásil k tomuto prípadu hovorca Konferencie biskupov Slovenska Štefan Gavenda. Zrejme nikoho z cirkevných hodnostárov nezaujíma, ako sa na to pozerajú radoví veriaci katolíci.


Na margo
Cirkev svätá katolícka sa označuje za šíriteľa a garanta morálky v spoločnosti.

O tom ako to v skutočnosti vyzerá v radoch samotnej cirkevnej hierarchie sme už počuli a čítali. Tento krátky text je tiež ukážkou aka je realita na Slovensku.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk