SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prieskumy
Čo nás robí šťastnými?
[14. 12. 08]

Eurobarometer uverejnil výsledky rozsiahleho prieskumu, (materiál predstavuje publikáciu, ktorá má 140 strán a sumarizuje výsledky prieskumu z viacerých rokov) o postojoch a názoroch občanov Európy na internetovej stránke: ec.europa.eu.

Zaujímavé sú odpovede týkajúce sa otázok náboženstva. V dotazníku QD2 sa iba 7 % Európanov vyjadrilo, že pre nich náboženstvo predstavuje dôležitú hodnotu. V dotazníku QD7 to bolo o málo viac - iba 9 %. V dotazníku AKÉ HODNOTY PREDSTAVUJE EU? sa občania EU vyjadrili o náboženstve až na POSLEDNOM mieste (hodnotu „náboženstvo“ zvolilo iba 3 % respondentov!!!)

Rekordné cifry v dotazníku: ČO VÁS ROBÍ ŚŤASTNÝM? Pre oblasť VIERA sa zistili v Rumunsku (31 %) a na Cypre (17 %).

Na Slovensku VIERA robí šťastných iba 13 % občanov.

Porovnanie výsledkov v Európe a na Slovensku:
(Vysvetlivky pre porovnane s Európou: viac >; menej <; rovnako =.)

barometer.jpg, 30 kB

Tieto výsledky sú poučné a nabádajú k istým úvahám o tom, aké sú príčiny odlišného zmýšľania Slovákov a Európanov. Bez vedeckej analýzy týchto príčin ostávame však stále v rovine úvah, ktoré by bolo treba dokázať. No tieto úvahy vychádzajú zo skúseností radového občana, ktorý cíti dopady na vlastnej koži – preto im nemožno uprieť istú váhu.

Zastavíme sa v prvom rade u NÁBOŽENSTVA, ktorému pripisujú Slováci častejšie význam než priemerní Európania. V celkovej zostave je hodnota 13 % iba niečo vyššia než v priemere Európy. Treba pri jej vysvetlení brať do úvahy politickú situáciu u nás, kde štát favorizuje náboženstvá v rozpore so znením našej ústavy. Tiež naši politici sa správajú často servilne k náboženstvám v snahe udržať a rozširovať počty svojich voličov. Média sa v neúmerne veľkom rozsahu zaoberajú náboženstvom a všetky informačné zdroje vykresľujú náboženstvá v pozitívnych farbách. Pri týchto tlakoch možno teda urobiť záver, že ani Slováci nie sú menej „sekulárne orientovaní“ než ostatní Európania, hoci sa táto črta oficiálne „drží pod zámkou“.

Medzi hodnotami, ktorým Slováci pripisujú častejšie význam patria medzi iným zdravie, práca, peniaze, spravodlivosť, vzdelanie, poriadok a solidarita. Túto črtu možno vysvetliť tým, že respondenti pociťovali nedostatok týchto hodnôt na Slovensku. Tu treba vychádzať aj z faktu, že respondenti sa opierali pri svojich názoroch o skúsenosti z predchádzajúceho života. Vyplýva z toho kacírsky názor, že väčšina národa za predchádzajúceho režimu nemala také problémy so zdravím, prácou, peniazmi, spravodlivosťou, vzdelaním, poriadkom a solidaritou – ako pociťujú teraz.

Spracoval Dr. Alexander Rehák


Na margo

Nazreli sme do štatistík, aby sme priniesli informáciu o tom, ako sme na tom v porovnaní s ostatnou Európou.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk