SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Boccacio Giovanni
Brescijský Arnold

B

B

B sme už povedali pri A, pre správne pochopenie sa však zopakujeme:

Náš slovník - ISP - nebude objektívny. Slová a osobnosti vyberáme podľa našich subjektívnych kritérií. Bude však pravdivý, keďže Humanistom ide o pravdu v mene človeka.

Predpokladáme, že predovšetkým veriaci z toho môžu mať dojem, že budeme jednostranní. Ale chceme zdôrazniť, že to tak nebude.

Budeme sa snažiť aby aspoň jedna z troch verzii každého hesla bola hlasom oponenta, pohľadom aký ma na dané heslo náboženstvo, ak taký pohľad má. Nesľubujeme však, že to bude paritné zastúpenie.

V heslách sa objavujú výklady starších autorov, ale i nanajvýš aktuálne od autorov súčasných. Uverejňujeme i heslá, ktoré napíše náš boh - PROMETHEUS :-)


Slová
B
boh

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk