SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 
Bránime demokraciu
Stanovisko k relácii Islamizácia Európy
[12. 10. 08]

Alexander Rehák

STV 2 predviedla dňa 25. septembra 2008 reláciu – Islamizácia Európy, v ktorej ukázala ako kresťanská zaslepenosť, neznášanlivosť a povýšenectvo dokážu postaviť veci na hlavu namiesto toho, aby ich vykreslili v ich objektívnej podobe.

V relácii po úvodných slovách predviedla televízia ukážky z novodobého islamského terorizmu – vyhýbajúc sa informácii a tlmiac nesmelé narážky niektorých účastníkov, že aj iné náboženstvá (motivovali a) motivujú k terorizmu. Nespomenula ani jediným slovkom najmä:

  1. Rwandu, kde katolícky klérus v r. 1994 sa veľmi aktívne zúčastnil v genocíde a masakroch. Kňazi skrývali pod kapucňou automatické strelné zbrane, utečencov skrývajúcich sa v ich kostoloch prezrádzali vraždiacim jednotkám, dve mníšky nosili benzín na podpaľovanie zajatcov za živa, atd.
  2. Udalosti v Severnom Írku kde sa katolíci a anglikáni po desaťročia vyvražďovali.
  3. Bosniansky konflikt a jeho sled beštiálnych násilností ako odstreľovanie civilov v Sarajeve snajpermi (ostrostrelcami) z okolitých kopcov, násilné vyháňanie z domovov v celých mestách, sústreďovanie v koncentračných táboroch, masové popravy a napokon hromadné znásilňovanie moslimských žien.
  4. Kresťanskí fundamentalisti vraždia na rozkaz kresťanského Boha v Amerike doktorov, ktorí vykonávajú, normálny lekársky zákrok - interrupciu. Treba tiež započítať zločin Timothy McVeigha, ktorý vyhodil do vzduchu federálnu budovu v Oklahama City
  5. V Argentíne za vlády kresťanskej, proti ľavičiarskej diktatúry, nepohodlných väzňov kruto mučili a potom ich na helikoptérach previezli nad more, rozrezali im bruchá a hádzali ešte živých do mora žralokom
  6. Hinduistickí fundamentalisti vyhadzujú do vzduchu mešity na rozkaz ich Boha.
  7. Budhistický prorok Shoku Asahara organizoval po dlhé roky skupinu, ktorá vyrábala jedovaté plyny a prostriedky bakteriologickej vojny s cieľom vyhubiť ľudstvo.
  8. Teroristické aktivity kresťanstva v ľudskej histórii tu ani nemožno spomenúť – počtom a sadistickou krutosťou sú pravdepodobne na prvom mieste medzi inými náboženstvami.
Umelo produkovaný dojem súvislostí islamu s terorizmom bol posilnený aj výrokmi o „prepojení“ islamu s terorizmom. Pravda je však iná: Korene násilia až terorizmu treba hľadať vo všetkých náboženstvách, ktoré sú podkladom pre radikalizáciu, fanatizmus a napokon aj terorizmus. Prečo teda SRV 2 nepredviedla aj ukážky týchto teroristických aktov, bolo to azda na vyvolanie klamného dojmu, že iba moslimovia sú teroristi?

Nepresnosti odzneli aj v tom zmysle, že moslimské spoločenstvá neabsorbovali modernizmus. Pravda je iná: Moslimské spoločenstva vykazujú širokú škálu modernizmu počnúc od špičkových ako sú Kuvajt, Emiráty, Bahrajn a iné – porovnateľné so svetovou špičkou ale aj iné kraje zaostávajúce v tomto smere.

Najzarážajúcejšie boli prejavy mladého doktoranda Katedry žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku Imricha Gazdu. Tento tvrdil také bludy ako „Západ začína nenávidieť seba“ – ateistov označil za „duchovne prázdnych“.

Ani jedno z týchto demagogických tvrdení nepochádza z jeho vlastnej hlavy – ON ICH IBA OPAKUJE ako papagáj. Prvú vyjadril kardinál Jozef Ratzinger kým ešte nebol pápežom (Pozri stránku: Real Clear Religion). Druhá odznela na pôde klerikálnych slovenských fundamentalistov v minulých rokoch.

Opak je totiž pravdou: Západ je sebavedomý a hrdý na výdobytky vedy. Medzi tie patria najmä nové poznatky o vesmíre. Katolíckym fundamentalistom iba nevonia, že kozmonauti nikde vo vesmíre nenachádzajú potvrdenie tých povier, ktoré vymysleli pred 6000 rokmi naši ignorantskí predkovia. Nevonia im ani fakt, že ich „ideológia“ neobjavila doteraz absolútne NIČ – ani tú nitku s ktorou si prišívane gombíky.

Moderátor neupozornil toho doktoranda Katedry žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku Imricha Gazdu na to, že sú to myšlienky plynúce z vymývania mozgu a že by mohli splňovať znaky skutkovej podstaty trestného činu Hanobenie národa, rasy a presvedčenia § 423 nášho trestného zákona.

Tak sa stalo, že kresťanskí fundamentalisti sa vzácne zhodli s moslimami, že najväčšou hrozbou súčasného sveta nie sú vlastne ani teroristi, ale – ateisti. (Pozri stránku - blog Eduarda Chmelára.)

Človek sa sotva vie ubrániť predstave zlodeja, ktorý na úteku kričí: „Chyťte zlodeja“ – len aby odpútal pozornosť od toho, že ON JE TÝM zlodejom.

Relácia dokázala aj ďalšiu črtu: Takto sa VEREJNÁ inštitúcia nenápadne a postupne prispôsobuje upevňovaniu protidemokratického náboženského fundamentalizmu na Slovensku, ktorý je čím ďalej tým viac porovnateľný s fundamentalizmom typu TALIBANU.


Info
 
Dnes uverejňujeme reakciu Dr. Alexandra Reháka, Veľvyslanca humanizmu 2008, na nekorektnú televíznu reláciu, voči ktorej sa negatívne vyjadrili už viacerí občania i členovia Spoločnosti Prometheus.

Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk