SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Váš názor

Reakcia na článok v SME


Vážený pán Urge !

Srdečne Vás pozdravujem. Dovoľte mi aby som sa Vám predstavila. Som štyridsiatnička, žijem v pokojnom vzťahu s dobrým mužom, mám dospelé deti. Nie som členkou žiadnej cirkvi, náboženstva ani sekty a som hlboko veriaca.

Ešte pred Vianocami som si kvôli Vám kúpila noviny aby som si prečítala o Vás pretože mám bohaté skúsenosti s celibátom. Som autorka knihy Požehnaný celibát alebo Farárova milenka, ktorý som napísala pod pseudonymom Anna Bernáková. Bola som členka klubu Láska a celibát ktorý založili ženy katolíckych kňazov a s plným vedomím vyhlasujem, že s väčším podvodom ako je celibát som sa vo svojom živote nestretla. Všetkým týmto skúsenostiam však vďačím za najväčšie poznanie môjho života. Pochopila som čo je to viera, boh.

Boh, ktorého verím ja nie je deduško na obláčiku ani starý pán na tróne, ani nestvoril svet za sedem dní, ani nevyhnal ľudí z raja ani nám nevyčíta žiadny dedičný hriech. To sú všetko ľudské predstavy o bohu a je tragédia, nešťastie tejto planéty, že ľudia berú slová akýchsi prorokov, svätých kníh a spasiteľov vážne a zabudli sa rozprávať s bohom priamo vo svojom srdci, vo svojom svedomí, lebo práve tadiaľ pôsobí to božské a neznáme, nepoznané, to, či ten, ktorého nepoznáme a predsa k nemu cítime vďaku, jeho prosíme, jeho pomenúvame boh. Je strašné, nenapraviteľné ak si niekto nárokuje právo, že iba prostredníctvom neho budú vyslyšané prosby, odpustené hriechy. Nik, nik nemá právo stavať sa medzi človeka a boha. Žiaden kňaz, žiaden samozvaný spasiteľ. Všetci sme si pred bohom rovní, všetci sme jeho deti. Je strašné ako cirkvi a náboženstvá zotročujú ľudí, doslova im vymývajú mozgy a vystrašený, nesamostatný ľudia konajú tak ako to predpísal niekto chorý a pomýlený čo si nevážil ani sám seba. Náboženstvo, ktoré pripisuje človeku dedičný hriech, ktoré je vďačné za smrť nejakého židovského muža dávno v minulosti a vnucuje ľuďom, že oni svojimi hriechmi zapríčinili jeho smrť alen skrze neho budú spasení, je náboženstvo zlé, neváži si život, koná proti bohu a pácha ten najhorší hriech: potláča v ľuďoch prirodzenosť, to čo im je dané samotným bohom.

Vážim si Vás pán farár zato, že ste sa dokázal vymaniť z klamstva celibátu a verím, že postupne sa Vám budú oči otvárať ďalej, že budete hlboko veriť v boha a postupne aj vy pochopíte, že oslavovať mŕtvolu na kríži je morbídne zvrátené ako je rovnako zvrátené maľovať po kostoloch anjelikov s holými riťkami a zakazovať normálny zdravý sex živým mužom-kňazom a ženám v reholiach, ktorí sa dopúšťajú najväčšej sexuálnej úchylky, keď sa stávajú nevestami mŕtveho Ježiša a trápia svoje telo. Celé kresťanstvo je založené na chorej zvrátenej požiadavke Ježiša aby ľudia z lásky jedli jeho telo a pili jeho krv. Kam až siaha chorobnosť kresťanstva? Je menej škodlivá ako zahaľovanie žien, ktoré si vyžaduje islam, klame menej ako prorok Mohamed? Alebo máme uctievať židovské náboženstvo ktoré sa hrdí vraždením svojich nepriateľov za pomoci boha v Starom zákone a ešte aj po tisícročiach je rovnako skostnatené? Čo bolo zlé na náboženstve amerických indiánov, ktorí žili v súznení s prírodou ako mnohé iné domorodé kmene? nebolo naše pohanské uctievanie boha lepšie?

Všetky náboženstvá sú zastaralé, ovplyvnené názormi ľudí žijúcich v dávnych dobách, zahaľujúce pravdu o bohu, neschopné priznať, že o bohu neviem nič, že ho iba cítime a obdivujeme jeho dielo.

Pán farár, modlím sa. Niet dňa aby som nepoďakovala bohu za život, za svojich blízkych, nevyjadrila mu svoj obdiv pri pohľade na strom, kvet, človeka či zvieratko. Každý prežitý deň je pre mňa pokladom, ktorý som dostala od boha a želám si aby všetci ľudia tohto sveta pochopili boha rovnako ako ja, aby vnímali večnosť ako niečo, čo nie je iba tam, ale je tu, všade, stále, rovnako ako boh.

Želám Vám pán farár aj celej Vašej rodine veľa síl, nové názory, otvorené srdce, odvahu a nevracajte sa k povolaniu kňaza. Prispel by ste k zatemňovaniu mozgov ďalších ľudí. Veď malého dieťatka sa nikto nepýta, či chce byť katolíkom, evanjelikom alebo moslimom. Vnútite mu svoj názor, prinútite ho dodržiavať určité rituály, vnútite mu spoveď, omše, hriechy a keď ho máte celkom spracovaného tešíte sa, že to v dospelosti sám chce a koná rovnako voči svojim deťom. Správate sa ako dealeri drog: najprv ju vnucujú, tajne podkladajú, potom ponúkajú, vďačne dodávajú a napokon sa tešia, že majú zákazníka, ktorý bez drogy nedokáže žiť. A keď zomrie povedia, že veď si to zapríčinil sám. A náboženstvo je ako droga. Dávkovaná od mala sa stáva návykom, potrebou, otupuje zmysly, ničí vlastné chápanie vzťahu s bohom. A boh chce povedať, kričať svetu, že slová a predstavy ktoré o ňom máme sú nesprávne, lenže otupená myseľ, zahataná svätými, prorokmi a spasiteľom nepočuje jeho volanie. A boh sa chce s nami rozprávať osobne. Nech sa Vám darí ho počúvať tak ako doteraz.

S pozdravom ...

P.S. Viete, že v našom systéme neexistuje kategória veriaci človek bez toho aby nebol zaradený k nejakému náboženstvu. Ak sa neradí k náboženstvu je automaticky ateista. Nie som ateista, som veriaca, páni farári.

V T..., 13.1.2005


Na margo
 
Dostali sme zaujímavý list s príspevkom na našu stránku. Píše sa v ňom:

Milí priatelia,... moje články a názory možno poznáte. Posielam vám jeden z nich. Je to moja reakcia na rozhovor s katolíckym kňazom v SME z 23.12.2004.  Ak Vám budú niektoré myšlienky osožné, použite ich. Želám veľa úspechov v novom roku 2005

Autorka uviedla svoje plné meno nevyjadrila sa však k jeho zverejneniu preto ho neuvádzame.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk