SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Adam
Malý katechizmus katolíckeho náboženstva

Prví ľudia, ktorých Boh stvoril, menovali sa Adam a EVA.

Biblia exaktne dopĺňa:

Keď mal Adam 130 rokov, splodil syna sebe podobného, na svoj obraz a dal mu meno Šét. Adam žil po splodeni Šeta ešte 800 rokov, a mal synov i dcéry. Celkove Adam žil 930 rokov; potom zomrel.


A

ADAM
PROMETHEUS

Adam ROMAN - je pseudonym slovenského vedca, fyzika, ateistu, autora internetovej stránky:

Polemika o vede, náboženstve a ideológii

a k nej prislúchajúceho diskusného fóra. Je to skvelá, popri našej :-) najlepšia internetová stránka o náboženstvách, humanizme, ateizme, ideológiách... na tomto svete v slovenskom jazyku, pre veriacich i neveriacich.

Vydal knihu Polemika o viere s podtitulom Keď rozum klepe na božie dvere, ktorá vyšla vo vydavateľstve Eko-konzult Bratislava v roku 2002

Všetko čo o sebe chcel zverejniť nájdete na jeho stránke.


Adam
Slovník vedeckého ateizmu

Adam (z hebr. adámá - červená hlina, v prenesenom zmysle človek stvorený z hliny) - podľa biblie (kniha Genezis) prvý človek, ktorého stvoril boh z prachu zeme. Spolu s Evou žil vraj v raji a dopustil sa s ňou prvého hriechu (dedičný hriech), za ktorý ich oboch vyhnal boh z raja. Mýtus o Adamovi a Eve zobrazuje naivné predstavy prvobytných ľudí o pôvode človeka a spoločnosti. Vznik mýtu o stvorení človeka azda súvisí s praktikami čarodejníkov, ktorí z hliny zhotovovali magické figúrky; spomienky na to sa zachovali v povestiach rôznych kmeňov. Predstava o stvorení človeka z hliny je vlastná mnohým náboženstvám. Starovekí Sumeri verili, že bohyňa Ninnmach pozliepala prvých ľudí z hliny vraj preto, aby ju živili. Staroegyptskému bohovi Chnumovi sa pripisuje, že stvoril prvého človeka na hrnčiarskom kruhu, a i.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk