SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zo sveta

Dva články: O pekle a o zázraku


[12. 4. 09]

Čo je peklo?

Televízny kanál Rossija a noviny Izvestia sa pokúsili objasniť, čo to je peklo a kde sa nachádza.

Televízny kanál Rossija uviedol film Z druhého brehu života a smrti. Ide v ňom reč o pekle z pohľadu náboženského, filozofického a vedeckého. Niekoľko dní pred premiérou filmu v redakcii Izvestii diskutovali tvorca filmu S. Šumakov, profesor S. Kapitza, spisovateľ V. Jerofejev a ďalší. Za Izvestii vystupovali, ako experti, zástupkyňa hlavného redaktora J. Jarmoľská, filmový novinár V. Ramm a hudobný kritik M. Margolis. Tu je fragment z diskusie.

Kapitza: Mám z toho filmu takýto dojem. Za prvé, vo filme je veľmi pravdivo zachytené, že vo všetkých náboženstvách sa obraz pekla veľmi podobá. Zrejme, je peklo najstaršia zo všetkých mystických predstáv ľudstva. Preto, lebo so zlom sa ľudstvo stretávalo už v najrannejších štádiách vývoja. Dobro – ako alternatíva zla, ako altruizmus – vzniklo oveľa neskôr. Preto zlo nie ako by prvotné, ale v každom prípade je to oveľa staršia morálna kategória. Dokonca aj psi majú v určitých situáciách strach – utekajú od ľudí, ktorí im ublížili, boja sa tmy. Je to veľmi silný pud sebazáchovy. Dnes je zrejmé, že sú dva typy evolúcie. Biologická evolúcia, ktorá je spojená s genetickým procesom, s konzervatívnym mechanizmom, ktorý je veľmi ťažké zastaviť. A kultúrna revolúcia, spojená s procesom šírenia informácie ...

Ramm: Ale boh sa zúčastňuje na tej evolúcii.

Kapitza: Boh je produktom tej evolúcie.

Ramm: Boh produktom? Nie tvorcom?

Kapitza: Presne tak. Medzi mnou a cirkvou je podstatný rozdiel v tom, že ja si myslím, že človek stvoril Boha a náboženstvo si myslí, že Boh stvoril človeka. Hoci ma v detstve krstili, mojim krstným otcom bol Ivan Petrovič Pavlov. A duchovný, usudzujem podľa písma, ktoré svojej matke napísal môj otec, ma pri tom takmer utopil, nejako príliš ma ponoril do tej vody...

Ramm: Ale taký Einstein hovoril, že o verí v Boha.

Kapitza: Je to čistá metafora, pre Einsteina boh – to bola príroda. Bol absolútnym ateistom. Môj otec ho poznal, dokonca spolu o tejto veci hovorili. Ak Einstein spomínal boha, tak potom ako niečo transcendentné. A okrem toho rád svojich spoločníkov v diskusii podpichoval, aby paradoxnosťou svojich myšlienok oživil situáciu.

Margolis: Zaujímavé, kde je teraz?...

Kapitza: Kto?

Margolis: Einstein

Kapitza: Mimochodom s Einsteinom sa stala hrozná vec. Jeho mozog zakonzervovali. Podobne ako u nás mozog Lenina. A skončilo to tým, že mozog Einsteina nakoniec náhodne našli na smetisku. Bol to hrozný škandál.

Jampoľská: Nuž kam vedie ateizmus. Vtip.

Ramm: To znamená, že váš vzťah k Bohu je čisto intelektuálny?

Kapitza: Verím v Boha ako v pojem. Je to jeden z výtvorov našej kultúry – ako tabuľka s násobilkou, alebo Mendelejevova periodická tabuľka.

Jampoľská: Ale posmrtný život nemôže byť výtvorom ľudskej kultúry.

Kapitza: Ale predstava o ňom môže.

(Sergej Kapitza je významný ruský vedec, profesor, ateista a člen Ruskej humanistickej spoločnosti.)


Zázrak na Hudsone

Z informačného bulletinu Pik Spoločnosti svetských humanistov v New Yorku, z marca 2009.

15. január 2009 bol pre obyvateľov New Yorku a New Jersey významný: na rieke Hudson pristálo reaktívne lietadlo s viac ako 150 pasažiermi, pričom nezahynul ani jeden z nich. Ale očití svedkovia tvrdia, že to nebolo podmienené schopnosťami, skúsenosťami, intelektom a zrelosťou pilotov. Stovky ľudí na oboch brehoch rieky, ako by pozorovali, že „lietadlo šlo po vode (samo)!“

Lietadlo skutočne sadlo mäkko a potom sa nepotopilo, ale kĺzalo sa po hladine, kým sa nezastavilo uprostred rieky. Nuž a niektorí svedkovia tvrdia, že bolo, ako by držané na povrchu akousi tajomnou postavou v bielom odeve, s dlhými vlasmi, tŕňovou korunou a hustou bradou, ktorá chodila po vode. Títo svedkovia tiež povedali, že potom On, prezlečený do uniformy pilota prešiel dvakrát uličkou medzi sedadlami v lietadle, aby sa presvedčil, že všetci pasažieri bez úhony opustili palubu.

Hoci táto udalosť bola nasnímaná niekoľkými videokamerami, bola ta postava zrejme z iného sveta, pretože nie je nasnímaná ani na jednom zázname z týchto kamier. Napriek tomu dokonca aj tí duchovní a reportéri v meste, ktorí nevideli túto udalosť na vlastné oči, označujú to za „zázrak na Hudsone“.

Najviac sa mi zapáčilo rozprávanie o jednom mladom človeku menom Josh, ktorý v rozhovore povedal, že keď boli pasažieri vyzvaní pripraviť sa na rýchle opustenie paluby, začali sa ľudia okolo neho nahlas modliť a on vytiahol z operadla sedačky pokyny a začal ich čítať. A keď bolo lietadlo už na vode a ľudia sa vrhli a začali zúfalo ťahať najbližšie dvere, aby ich otvorili, on poradil, kde a čo treba stláčať.

Barbara Liftonová


Na margo

Ponúkame vám dva články ktoré predstavujú pohľad humanistov na veci, ktoré sú pre veriacich sväté.

Neposmievame, sa len ukazujeme logiku a racionalitu humanistov na rozdiel od fantázie a bludov v ktoré možno veriť dokonca aj v 21. storočí.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk