O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV 

MAJESTÁTNY ZAČIATOK KLERIKALNEHO ŠTATU?

(Úsvit č.21. str.6, 2003)

 V pomerne krátkom období trinástich rokov príde pápež Ján Pavol II už tretí raz na Slovensko. Oficiálne ide o štátnu návštevu, na ktorú ho pozvali naši najvyšší štátni predstavitelia na čele s prezidentom Schustrom. Našich občanov pritom prekvapuje program tejto návštevy, podľa ktorého jeho väčšinu tvorí vlastne revidovanie niekoľkých diecéz - len na začiatku návštevy prijme pápež aj našich štátnych činiteľov. Zdôrazňujem slovo príjme, lebo nie on navštívi prezidenta a parlament - ako je zvykom pri štátnych návštevách - ale milostivo dovolí, aby mu oni pobozkali ruku v sídle pápežskej nunciatúry v Bratislave. A prirodzene, o žiadnom tradičnom sadení stromčeka v ( prezidentskej) Grassalkovichovej záhrade nemôže byť ani reč- veď pápež je veľmi chorý a nemohol by sa ani symbolicky dotknúť stromčeka, ktorý by v jeho zastúpení zasadil niektorý člen jeho sprievodu. 

Nuž a táto „štátna" návšteva bude stáť občanov SR okolo sedemdesiat miliónov Sk.- (možno v skutočnosti ešte oveľa viac, o čom sa však už asi nikdy nedozvieme). Pred niekoľkými rokmi navštívil pápež českú republiku a vtedajšia jeho návšteva bola desaťnásobne lacnejšia, pričom zo štátneho rozpočtu išiel dokonca iba jeden milión korún - zvyšok hradila cirkev a iné organizácie. U nás však návšteva pápeža musí byť oveľa okázalejšia - u nás totiž ide o to, že cirkev chce veľkolepou Šou ostentatívne demonštrovať, že Slovensko už prestáva byť samostatným občianskym štátom a stáva sa štátom vazalským, klerikálnym. Teda že sa práve zakončuje proces, na začiatku ktorého bolo prenáhlené prijatie Základnej zmluvy s Vatikánom v Národnej rade SR. Zmluvy škandalóznej, ktorá je pre Slovensko hlboko ponižujúca, podobajúca sa zmluvám aké diktujú víťazi porazeným: v nej sú len samé záväzky SR, no žiadne recipročné povinnosti Vatikánu. A je dokonca nevypovedateľná., takže ňou majú byť viazaní aj naši vnuci a pravnuci.

Vzťah medzi štátom a katolíckou cirkvou, ktorý by mal byť našou vnútornou záležitosťou, presunuje Zmluva na pole medzinárodné. A keďže povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmlúv majú prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi, stoji takto katolícka cirkev so svojimi požiadavkami (lebo vlastne tých sa Zmluva výhradne týka) nad zákonmi, ktoré odhlasovali a v budúcnosti ešte odhlasujú naši legislatívci. Takto sa teda má stať Vatikán nadradeným vládcom, katolícka hierarchia miestodržiteľskou a Slovenská republika poslušným vazalom. Nuž toto má celému svetu oznámiť tretia pápežova návšteva u nás. Preto nevykazuje znaky obvyklých štátnych návštev ~ hoci je platená z nášho štátneho rozpočtu – a skôr sa podobá inšpekcii vladára na dobytom území.

A. Daniel

DOMOV