Čaká Slovensko katolícka šaría?

 

SME (vydanie z 26. 5. 2003)

KATARÍNA ZAVACKÁ
(Autorka je historičkou práva)


DOMOV
Od podpísania zmluvy so Svätou stolicou prešli dva roky a nastal čas, keď predstavitelia slovenského katolicizmu na čele s biskupmi a politikmi KDH začali vehementne požadovať, aby sa na jej základe náš právny poriadok podriadil kanonickému právu v zmysle jeho najkonzervatívnejšieho výkladu. Týka sa všetkých oblastí života spoločnosti. Najväčšmi však majú byť postihnuté slovenskou katolíckou šaríou ženy a homosexuálna časť občanov.

Nemožno si nevšimnúť, že vzťah katolíckych predstaviteľov a politikov KDH – na rozdiel od cirkví v krajinách s neprerušenou demokratickou tradíciou – dosiaľ neprekročil tieň stáročnej tradície marginalizovania uvedených spoločenských skupín. Najnovšie sa neúcta k životu ženy a jej právu o ňom rozhodovať prejavila pri neschválení novely zákona o umelom prerušení tehotenstva, obsahujúcej doteraz platnú vyhlášku ministerstva zdravotníctva o možnosti prerušenia tehotenstva pri genetickej chybe dieťaťa do šiesteho mesiaca tehotenstva. Skôr sa totiž niektoré závažné poruchy nedajú zistiť. Ale aj podanie poslancov KDH na Ústavný súd, smerujúce k celkovému zákazu interrupcií, je atakom na právo žien rozhodovať o svojom živote.

V roku 1999 sa v súvislosti s prípravou zmluvy s Vatikánom vyjadril pre tlač biskup Baláž, že „poslanci istej strany si pracovný návrh zmluvy rozmnožili, rozdali a potom si z toho robili rôzne kačice. Dokonca si zvolili ideologičku, ktorá im narozprávala bájky, že katolícka cirkev chce vrátiť celú spoločnosť až do stredoveku. Sú to demagogické výrazy patriace do stalinských čias, a nie je to pravda“. Táto ideologička si dnes dovoľuje pripomenúť, že celý následný vývin vzťahov medzi štátom a katolíckou cirkvou, reprezentovanou tak jej cirkevnými hodnostármi, ako aj politikmi KDH, sa vyvíja presne tak, ako to vo svojich „bájkach narozprávala“. Práve stalinské časy sa vo vzťahu k ženám vyznačovali často podobne, ako si to predstavuje slovenská katolícka hierarchia s politikmi KDH.

Stalin v 30. rokoch zakázal v ZSSR interrupcie práve v čase veľkého hladu, pretože potreboval lacnú pracovnú silu. Aj Hitler ich zakázal, lebo potreboval vojakov. Ceaušescu pokračoval v 80. rokoch v ich šľapajach, vysníval si totiž veľký rumunský národ. Ani jeden z nich však ani len náznakom nepomyslel na údel žien, ktoré mali byť chrličkami detí bez ohľadu, či ich chceli, alebo nie. Ani antikoncepcia nemala zelenú. A proti nej majú svoje zásadné výhrady aj slovenskí katolícki hodnostári a politici KDH. (Môžeme len dúfať, že sa história nezopakuje až k roku 1198, keď pápež Inocent III. inicioval v Ríme budovanie útulkov pre odložených novorodencov s výslovným odôvodnením, „aby sa zmenšil počet detských mŕtvoliek, ktoré plávali každé ráno v Tibere a pohoršovali zbožných pútnikov“.)

Ďalšie ataky na slovenské právo, založené na dovolávaní sa plnenia zmluvy so Svätou stolicou, nás ešte čakajú. Z rovnakých dôvodov žiadalo KDH, ešte ústami bývalého predsedu Čarnogurského, zabezpečenie suverenity Slovenska v Európskej únii (pričom sa jej samo zbavilo v prospech Svätej stolice). Po vstupe do Európskej únie sa „novokoncipovaný“ slovenský právny poriadok podriadený kanonickému právu stane nekompatibilný s právom členských štátov a budú sa vznášať opodstatnené námietky proti stredovekým prvkom.

Táto zmluva, ktorá navyše ignoruje ostatné cirkvi, je pre súčasný stav občianskej spoločnosti neprijateľná a bolo by načase, aby sa o jej zrušení začalo veľmi seriózne rokovať. Je a bude sa totiž vnímať ako relikt mussoliniovského konkordátu, podľa ktorého vzoru bola vypracovaná.

Pre ostatných členov koalície zatiaľ len upozornenie: nehrajte sa s ohňom, môže vás spáliť, a to predovšetkým v súvislosti so zmluvou so Svätou stolicou, ktorá je skutočne antidemokratickým mínovým poľom. Napriek všetkým milým rečiam sa podstatou nelíši od zásad moslimských fundamentalistov.

Následný vývoj právneho poriadku, ktorý sa má zmluve podriadiť, bude povinný pre všetkých občanov vrátane tých, ktorí so slovenskou katolíckou cirkvou nemajú alebo nechcú mať nič spoločné.

DOMOV

O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH