DOMOV

Vatikán odhalený pri nadržiavaní zločinom kňazov


Zarážajúce veci treba zamiesť pod oltár

Náš priateľ a čitateľ z Českej republiky Miloš Hlávka nám zaslal tento list, ktorý uverejňujeme bez zmeny:

 

čítali ste toto:? http://www.blisty.cz/txt.php?id=15083&iid=1360

17. 8. 2003


Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími
Vatikán nařídil katolickým biskupům po celém světě, aby utajovali případy sexuálního zneužívání, které páchali na členech své kongregace katoličtí kněží. Osobám, které by o sexuálním zneužívání, páchaném kněžími, nemlčely, hrozilo vyloučení z katolické církve.

Týdeník Observer získal z tajného vatikánského archivu čtyřicet let starý  důvěrný dokument, který nese pečeť papeže Jana XXIII. Tento dokument byl rozeslán všem katolickým biskupům po celém světě. Nařizuje jim, aby přísně utajovali veškerá obvinění ze sexuálního zneužívání dětí, vznesená proti kněžím, a hrozí těm, kdo by takové případy zveřejnili, vyloučením z katolické církve. Ještě v roce 2001 rozeslal katolickým biskupům dopis kardinál Ratzinger a zdůraznil v něm, že tento dokument z roku 1962 je stále platný...

Dokument také požaduje, aby oběti sexuálního zneužívání jako součást své stížnosti církevním činitelům učinily přísahu, že o něm budou mlčet. Tento dokument, jehož pravost potvrdila katolická církev v Anglii a ve Walesu,

má název "Crimine solicitationes".


Dokument se soustřeďuje na případy sexuálního zneužívání, k němuž dochází v vztahu mezi knězem a členem jeho kongregace. Jeho instrukce se však týkají i obscénních aktů, páchaných kněžími s "mladými lidmi obojího pohlaví anebo se zvířaty". Biskupům se v tomto dokumentu nařizuje, aby se těmito případy zabývali "v nejvyšším stupni utajení, ... ve věčném mlčení ... a ... všichni musejí dodržovat nejpřísnější tajemství, které je považováno za tajemství Svaté stolice ... pod hrozbou trestu exkomunikace."


Dokument odhalil texaský právník Daniel Shea jako součást své práce pro oběti sexuálního zneužívání, páchaného katolickými kněžími v USA. Předal dokument americkým úřadům, aby zahájily federální vyšetřování kvůli podezření z utajování sexuálních trestných činů.
Tento americký právník konstatuje: "Tyto instrukce byly rozeslány všem biskupům po celém světě a v každém případě platily i v Británii. Dokazuje to, že katolická církev uzavřela mezinárodní spiknutí s cílem utajovat případy sexuálního zneužívání.

Britský právník Richard Scorer, který zastupuje děti, sexuálně zneužívané katolickými kněžími v Británii, charakterizoval tento dokument jako "explozivní": Uvedl: "Vždycky jsme podezřívali, že katolická církev systematicky utajovala sexuální zneužívání a snažila se umlčet oběti. Zdá se, že tento dokument to dokazuje. Vyhrožovat exkomunikací komukoliv, kdo o těchto věcech promluví veřejně, to dokazuje, jak daleko byly ochotni nejvyšší vatikánští hodnostáři jít, aby se tyto informace nedostaly k veřejnosti."
Scorer také zdůraznil, že vzhledem k tomu, že tento dokument je z roku 1962, zpochybňuje to výmluvy katolické církve, že je sexuální zneužívání od jejích kněží rysem až současné doby. Právníci poukazují na dopis, rozeslaný biskupům v květnu 2001, který jasně zdůrazňuje, že instrukce z roku 1962 jsou platné až do té doby. Tento dopis podepsal kardinál Ratzinger, nejmocnější muž v Římě kromě papeže - člověk, který stojí v čele Kongregace pro doktrínu víry - což byl úřad, který ve středověku řídil inkvizici.

Okrem tohto textu je na uvedenej stránke tiež odkaz na podrobnosti v
angličtine
(http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1020400,00.html)
 rovnako ako na kompletný text dokumentu v angličtine
(http://image.guardian.co.uk/sys-
files/Observer/documents/2003/08/16/Criminales.pdf - vopred upozorňujem, že
ten pdf súbor má takmer 2 megabajty, práve sa pokúšam ho stiahnúť).

Pikantné, však?

 

Nie len pikantné ale je to aj skutok, ktorý sa kvalifikuje ako trestný čin NADRŽOVANIA, ktorý každý kultúrny národ (a teda aj každý civilizovaný štá  - okrem Vatikánu ) stihá podľa zákona.

Náš trestný zákon o tom hovorí takto:

 § 166

Nadržovanie

(1) Kto  páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu  alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom..........

 

A ešte jedna otázka: Prečo slovenské mas médiá sú ticho ako by "ZAREZANÉ" - keď  média všetkých civilizovaných štátov o tom otvorene referujú? 

 

DOMOV

O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH