HOVORCA ŠTÁTNEHO ČINITEĽA  napadá našu 
Stránku PROMETHEUS- SEKULÁRNE LISTY

 

 Náš čitateľ nám poslal list, na ktorý sme nútení reagovať, pretože 
HOVORCA jedného z popredných slovenských politikov - ústavných 
činiteľov napadá Spoločnosť PROMETHEUS
Podnetom k tomu bol list nám neznámeho čitateľa adresovaný 
spomenutému ústavnému činiteľovi
LIST ČITATEĽA 
Pán H¤¤¤¤¤¤¤y,
"Od presvedčenia nikdy nie je ďaleko od túžby presviedčať aj druhých, 
že moje presvedčenie by malo byť aj vaším presvedčením. A odtiaľ už je 
celkom blízko k fanatizmu, ktorý chce svetu vnútiť diktatúru svojej myšlienky 
ako jediného dovoleného vierovyznania a spôsobu 
a štiepi ľudské spoločenstvo na priateľov alebo nepriateľov."
-----------------
Budem jeden z prvých, čo sa prípišu na pripravovanú masovú žiadosť o 
politicky azyl. Je strašné, akou bigotnou aroganciou oplývate. Ľudia 
(i veriaci) Vás začínajú otvorene nenávidieť...hanbite sa!

Toto bol podnet. Reakcia pána H¤¤¤¤¤¤¤o nedala na seba dlho čakať:  

ODPOVEĎ HOVORCU:  

Vážený pán XXX
Vaša spoločnosť si medzi úlohy dala o.i. "obranu uplatňovania slobody
 myslenia náboženstva a iného PRESVEDČENIA na Slovensku v súlade 
s Ústavou Slovenskej republiky". Po prečítaní Vášho mailu i článkov 
na stránke  F<Prometeus, si však myslím, že nesledujete podporu
 humanizmu, ale zamerali ste sa na boj proti katolíckej cirkvi a jej 
veriacim, čo je škoda, lebo degradujete myšlienku humanizmu.>

Humanista rešpektuje človeka v jeho plnej šírke. <Skutočný 
humanista nerozlišuje medzi ľuďmi na základe ich presvedčenia 
alebo viery. > Práve naopak, najväčší humanisti boli ochotní brániť 
presvedčenie iných, aj keď s nimi nesúhlasili. 
F <Presne taký postoj má väčšina dobrých veriacich ľudí 
- kresťanov aj iných denominácií.> 

NAŠA REAKCIA:  

Veľmi nás zamrzelo ako nám list pána hovorcu KRIVDÍ.

Sme mimovládna organizácia, ktorá pracuje za nepredstaviteľne ťažkých podmienok. Nikdy sme nemali zámer UBLIŽOVAŤ naším spoluobčanom. Ak niekto tvrdí opak, prekrúca skutočnosť .Stavanie našej organizácie do svetla nejakých spiklencov, ktorí broja proti nevinným spoluobčanom iba za to, že sú iného presvedčenia je 

VRCHOLNE NEFÉR!!

 • K listu OBČANA, ktorý zavdal podnet k reakcii pána hovorcu  iba  toľko, že ho nepoznáme jeho meno , preto nevieme ani či je lebo nie je naším členom a že jeho (emocionálny)LIST treba pokladať "za hlas ľudu"

 • preto je  nám záhadou PREČO pán hovorca dáva do súvislosti stránku Spoločnosti Prometheus s listom RADOVÉHO OBČANA. Pýtame sa : čomu má slúžiť toto MIEŠANIE KARÁT?

 • Pán hovorca tvrdí (- bez dôkazov)  že sme sa zamerali sa na boj proti katolíckej cirkvi a jej veriacim. Bojujeme iba proti zlu v našej spoločnosti: Na niektorých miestach dokonca  pochvaľujeme Katolíctvo - (a pr.v Taliansku) , avšak v prípadoch tolerancie, KEĎ NEPOTLÁČA  INÝCH.

 • Teraz sa však vráťme k našej stránke: Iba pred niekoľkými mesiacmi skupina audítorov preskúmala celý OBSAH našej stránky a došla ktakýmto výsledkom:

  Táto stránka má čistého textu ( bez obrazov a tabuliek)  5746 kB. Podľa obsahu ju možno rozdeliť takto:.

  A) Informácie o sekularizme doma a v zahraničí  Spolu 4761 kB = 83 %

  B)  Kritika Slovenskej republiky za DISKRIMINÁCIU „bezkonfesijných“ a zavádzanie režimu so znakmi náboženského fundamentalizmu, namiesto demokracie: 521 kB =9%

  C)  Kritika NEDOSTATKOV ROZNYCH náboženských ideológii (akýchkoľvek –nie iba katolíckej cirkvi) 306 kB =5,33 %

  D)   Iné okrajové témy 147 kB = 2,56 %

   

 •   Z celkového objemu asi 5746 kB.( bez obrazov a tabuliek) 83 % (Spolu 4761 kB ) z celkového objemu obsahu teda INFORMUJE o zásadách (sekulárneho) humanizmu, o živote v našom a v medzinárodnom hnutí, o aktuálnych podujatiach a o myšlienkach svetoznámych osobností, o aktuálnych článkoch z tlače a o ohlasoch občanov v otázkach slobodného myslenia alebo náboženstva.. Sú medzi nimi aj názory  KŇAZOV.

 • Spomínaná komisia zistila, že 9 % OBSAHU našej stránky( 521 kB ) sú MEDZINÁRODNÉ predpisy a dohovory proti diskriminácii a v  súvislosti s tým sú POROVNÁVACIE eseje so situáciou na Slovensku, kritizujúce, že vládni činitelia ich nedodržiavajú. MY nekritizujeme za to poctivých veriacich, ktorých  máme  radi a vážime si ich . KRITIZUJEME  A ODSUDZUJEME  iba tých, ktorí sa ukrývajú za štít náboženstva a zneužívajú náboženské city našich ľudí na to, aby šliapALI po našej ústave.

 • Vieme , že Nie sme v tom sami, a Že dnes veĽká ČasŤ národa rovnako zmýšľa 

 • Kritika NEDOSTATKOV ROZNYCH náboženských ideológii (akýchkoľvek –nie iba katolíckej cirkvi) tvorí 306 kB = 5,33 % OBSAHU STRANY( napríklad aj terorizmu spáchaného v septembri V NEW Yorku, alebo výroku Msgr. Trstenského prezidentovi SR ,v dvojtýždenníku slovenskej katolíckej inteligencie KULTÚRA (z 19.09.01) vsadiť za mreže do žalára všetkých neveriacich- Vari to  nesmieme kritizovať? Takéto výroky Vás nevzrušujú?

 • Tak ako nebojujeme proti VERIACIM, nie je ani pravda, že BOJUJEME proti cirkvi.  Pravda je, že prekonané   PRAKTIKY cirkvi NEDODRŽUJEME

 • A.)Vieme na príklad , že Pápež Pavol IV. zaviedol INDEX ZAKÁZANÝCH KNÍH,. ktorý má doteraz 32 vydaní a je v ňom asi 4000 kníh, ktoré sú ZAKÁZANÉ čítať. My pánovi hovorcovi ( ani jeho šéfovi) NEBRÁNIME, aby ich čítal, alebo nečítal, NA NÁS SA TO VŠAK NEVŤAHUJE. Je to naše právo dané ústavou. Preto citujeme aj výroky svetoznámych osobností , ktoré pre cirkev nie sú vždy lichotivé ( Jefferson , Kenedy, Einstein, Darwin, Edison, Nietsche , Goethe, Schiller, V. Hugo, Marc Twain)

 •  

  B.)Vieme tiež, že  pápež Gregor XVI v encyklike „MIRARI VOS“ slobodu svedomia  nazval za <bláznivý názor, ktorý vychádza z najsmradľavejšej stoky indiferentizmu>  (doslovný citát). Odsúdil slobodu náboženstva a tlače, zhromažďovania a výchovy AKO ŠPINAVÝ KANÁL PLNÝ KACÍRSKYCH ZVRATKOV .Pozri:  P.de Rosa: Temné pápežství, 1996- str.156 (autor je katolícky kňaz!)

  AVŠAK nikto NEMÁ PRÁVO celému národu  vnucovať, aby sme aj my ĽUDSKÉ PRÁVA  tiež pokladali za špinavý kacírsky kanál    Je to aj v rozpore s našou ústavou. a  s medzinárodným právom- a bola by to cesta späť do stredoveku.


Napokon absolútne súhlasíme s  názorom, že

<Skutočný humanista nerozlišuje medzi ľuďmi na základe ich 
presvedčenia alebo viery. >
A naši politici práve v tomto bode dokázali, že s takýmto správaním nemajú 
nič spoločného
Práve DISKRIMINÁCIA je to čo naše vlády a parlamenty ROBIA 
už celých štrnásť rokov s bezkonfesijnými občanmi !
Ignorujú existenciu asi 1 milióna občanov.Nechránia ich záujmy 
zákonom rovnako tak ako chránia záujmy občanov náboženského 
presvedčenia - tak ako je to v Európe bežné. (pozri napr.Belgicko)
 
Kedy prestanete konečne vodu kázať a víno piť? Nebolo by lepšie najprv zamiesť
 pred vlastným prahom?
 
Nestačí Vám to?

 Napokon chceme pánovi HOVORCOVI zaželať dobré zdravie. Vieme aj, že on je povinný riadiť sa pokynmi "ZHORA" Keď mu nariadia aby čierne prefarbil na bielo MUSÍ to urobiť. Sme však HUMANISTI  nie len slovami, ale aj v praxi, a  pretoani nevymýšľame proti nemu osočovania - informujeme iba o našom stanovisku, na ktoré máme dôkazy.

 

 DOMOV