O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

DOMOV

druhá časť
tretia časť

EURÓPSKA ÚSTAVA

Neúprosný boj „kto z koho“- Kresťanstvo a európska civilizácia.

Nátlaky na vpašovanie BOHA do ústavy

ČO VADÍ KATOLÍCKEJ HIERARCHII

O čo tu ide
Pri tvorbe európskej ústavy, ktorú vypracováva Konvencia EU na čele s jej prezidentom Valery Giscard d’Estaingom,. používala Katolícka cirkev. široko rozvetvené nátlakové prostriedky pri presadzovaní zmienky o bohovi a kresťanstve

 Pravda tieto nátlakové akcie sa neobišli ani bez pozornosti sekulárne orientovaných občianskych a politických síl, ktoré sa usilovali vyvážiť jednostranné kresťanské zafarbenie budúcej ústavy.

Napokon návrh preambuly bol napriek týmto protichodným názorovým stretom už vypracovaný a hovorí sa v ňom

(Citácia) „S vedomím , že Európa vytvorila civilizáciu, že jej obyvatelia  prichádzajúci v postupných vlnách počnúc od prvotných čias ľudstva postupne vyvinuli hodnoty, ktoré sú základom humanizmu , rovnosti jednotlivcov, slobody, rešpektovania rozumu“

 „Čerpajúc inšpiráciu z kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy, ktoré bolo spočiatku pestované gréckou a rímskou civilizáciou, charakterizovanou duchovnou pohnútkou vždy prítomnou v tomto dedičstve a neskôr filozofickými prúdmi Osvietenstva

 „Veriac , že Európa má zámer pokračovať po tejto ceste civilizácie.......“ (koniec citácie )

 Katolícka Biskupská konferencia EU (COMECE) okamžite spustila náreky nad vynechaním „kresťanských a božích prínosov“ do Európskej civilizácie.

Kardinál Roberto Tucci,  vedúci Rádia Vatikán to označil ako „urážku rozumu“ a tvrdil, že tvorcovia textu nemali odvahu priznať vplyv kresťanstva na európsku civilizáciu.

Noviny Il Corriere della Sera citovali vysokého hodnostára, ktorý sa vyjadril, že tento text je „neuveriteľný“

 Aj delegácia Slovenskej republiky sa usilovala presadiť do textu  výrok:“, že Boh je jediným zdrojom pravdy, spravodlivosti dobra a krásy“, čo zaiste vyznieva až dojemne krásne    ( pravda pre tých čo tomu naozaj veria, a ktorých je iste na svete veľa)

Napokon všetky tieto nátlaky PRINÚTILI aj konvenciu , aby VYNECHALI z preambuly zmienku o („pohanskej“) grécko- rímskej civilizácii a o osvietenstve,    UPRAVENÝ návrh znie takto:

S vedomím , že Európa vytvorila civilizáciu, že jej obyvatelia  prichádzajúci v postupných vlnách počnúc od prvotných čias ľudstva postupne vyvinuli hodnoty, ktoré sú základom humanizmu , rovnosti jednotlivcov, slobody, rešpektovania rozumu“

„Čerpajúc inšpiráciu z kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy, ktorá bola vždy prítomná ako jej dedičstvo a včlenila do života spoločnosti centrálnu úlohu ľudskej bytosti a jej nedotknuteľné a neodcudziteľné práva a rešpektovanie zákona, ….“

- teda ako vidíme. („pohanská“) grécko- rímska civilizácia sa VYTRATILA a vytratilo sa aj OSVIETENSTVO:


ČO VADÍ KATOLÍCKEJ HIERARCHII NA FORMULÁCII PREAMBULY ODVOLÁVAJÚCEJ SA NA GRÉCKU A RÍMSKU KULTÚRU A NA OSVIETENSTVO A PREČO?

 V preambule vyzdvihovaná grécka a rímska civilizácia je v očiach kresťanstva POHANSKÁ KULTÚRA  a preto „kacírstvo“. Veď preto ich kresťania  VYHUBILI, a trvalo to až do 18 storočia, kedy napokon zvíťazil ľudský rozum a vzniklo OSVIETENSTVO. Bolo to práve to prelomové hnutie, ktoré uznáva svetské hodnoty, a silu ľudského rozumu

Umenie, ktoré vytvorili starovekí („pohania“) Gréci a Rimania, nádherné sochy, nádherná harmónia tela a ducha boli pochované kresťanstvom v Európe na plných 14 storočí, keď až Renesančné hnutie začalo obnovovať krásu Grécko-rímskeho umenia.

Aj dnes v dvadsiatom prvom storočí sa nájdu na Slovensku vysokí cirkevní hodnostári, ktorí tvrdia, že OSVIETENCI sú “mŕtvoly, ktoré zahatávajú cestu“. (možno, že im zahatávajú, avšak cestu pokroku ľudstva otvorili cestu práve ONI )

Prínosy náboženstiev, teda všetkých- nie len kresťanstva v historickom kontexte boli nesporné v tom, že pomáhali vytvárať súdržnosť medzi členmi kmeňa , neskôr medzi obyvateľmi mestských štátov a napokon aj národov, ktoré sa postupne vyvíjali. Prispievali aj k umeniu, ktoré bolo však žalostne jednostranné. Tak ako v komunistických krajinách sa jednostranne propagoval po celé pol storočie SOCIALISTICKÝ REALIZMUS ( čo sa dnes popisuje ako jeden zo „zločinov „komunizmu) tak  kresťanská Európa nepoznala tisíc štyristo rokov nič iného než obrázky rôznych anjeličkov , svätcov a Panny Márie s Jezuliatkom. (Toto zabrzdenie umenia na štrnásť storočí dnes charakterizuje hierarchia ako prínos do európskej kultúry!) No treba pripustiť, že architektúra vytvorila diela obdivuhodné, ktoré sa stali naozaj pokladom kultúry. Toto však nebolo zásluhou CIRKVI, ale ľudského talentu, ktorý sa nedal zotročiť .


 O čo tu ide

 Dnešný kresťanský svet reaguje extrémne podráždene keď sa niekto iba letmo odváži ich pripomenúť ich intoleranciu, ktorá sa už tiahne dejinami ako červená niť celé dve tisícročia. Táto zapríčinila za to dlhé obdobie milióny obetí na ľudských životoch a aj v dnešnom svete je priemerne 40 krvavých konfliktov na svete, kde je dôvodom náboženská neznášanlivosť Fanatickí a bigotní kresťania (na šťastie nie všetci sú takí) všetkých čo sa odvážia kritizovať ich dogmy a názory  označia  ihneď za nepriateľa nie len náboženstva, ale celého ľudstva., Zabúda sa na to, že ľudstvo sa môže poučiť iba zo svojich historických skúseností. Základnou takouto skúsenosťou je , že VŠETKY náboženstvá prispeli k rozdeľovaniu ľudstva na vzájomne znepriatelené tábory, ktoré až do dnes vyúsťujú vo vzájomnú nenávisť a vyvražďovanie :“tých druhých“

Preto Európa nemôže si voliť „byť buď kresťanskou, alebo inak Európa NEBUDE existovať“  ( Výrok ministra D. Lipšica)

Jediná cesta je TOLERANCIA všetkých občanov pluralitnej občianskej spoločnosti Európy, kde nikomu nesmie vadiť, že jeho suseď vyznáva kresťanské ale „hotentotské“ náboženstvo, alebo že nevyznáva žiadne náboženstvo.. Zásadná vec je aby sa ľudia rešpektovali a aby prednosti svojho životného presvedčenia (viery) dokazovali SKUTKAMI, teda nie podmanivými rečami, za ktorými nič nestojí

Dnešná klerikálne fundamentalistická politika, ktorú doteraz presadzovali všetky ponovembrové politické sily SR je záhubou pre Slovensko. V štáte, kde občan je všetkými kanálmi kŕmený propagáciu „JEDINE spásonosného náboženstva“, a nútia ho absorbovať takúto doktrínu takmer všetkými svojimi telesnými otvormi  neexistuje demokracia. Veď aj medzinárodné normy hovoria, že povinnosťou DEMOKRATICKÉHO štátu je chrániť občana aj PRED VYMÝVANÍM MOZGOV.

Preto je navrhovaná Ústava budúcej Európy bez akéhokoľvek spomínania boha a náboženstva prvým reálnym krokom, smerujúcim k uzemneniu prehnaných nárokov akéhokoľvek náboženstva na úkor ostatných, ktorí sa takto dostávajú do pozícií utláčaných menejcenných občanov.

Dúfajme , že rozum zvíťazí nad nenásytnosťou po náboženskej svetovláde, ktorá doteraz priniesla tak obrovské obete celému ľudstvu

Klanecký (1940), učiteľ- dôchodca

druhá časť
                tretia časť

                 DOMOV