O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

Dostali sme ďalší OTRASNÝ list ako niektorí fanatici ohrozujú

DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ

List uverejňujeme bez komentára

Vážení páni,

 Sme rodičmi chlapca Henricha C******, žiaka základnej školy, narodeného 15.mája 1991. Keď náš chlapec začal chodiť do základnej školy v meste NIŽNÉ  REPÁŠE / okres LEVOČA (Slovensko) nútili ho ísť do kostola počnúc už  ceremóniou otvárania školy. Niektorí spolužiaci zbadali, že nevie odriekať modlitby a začali sa mu vysmievať. Navštívil som riaditeľa školy Mgr. BABEJA a žiadal som ho, aby nenútil môjho syna chodiť do kostola, pretože my ako jeho rodičia si to neželáme keďže sme bezkonfesijní humanisti a Ústava Slovenska zaručuje občanom slobodu náboženstva, vrátane slobody nevyznávať žiadne náboženstvo

Pretože riaditeľ školy nevyhovel našej požiadavke , aby nenútil dieťa chodiť do kostola, a naďalej porušoval naše základné ľudské práva, oslovili sme najvyšších ústavných činiteľov vrátane prezidenta slovenskej republiky . Jeho kancelária posunula našu sťažnosť na okresný úrad v Levoči, avšak títo vybavili sťažnosť ako bezvýznamnú  ( podozrievam, že sa tak stalo pre nepotizmus , teda dobré vzťahy ktoré existujú medzi riaditeľom a prednostom okresného úradu v Levoči )

 Namiesto toho , aby napravili ubližovanie, ktorého sa dopúšťali na našom dieťati , spolužiaci ho začali šikanovať,  bili ho a trikrát ho zavreli do skrine  v triede, kde sa takmer zadusil. Riaditeľ namiesto toho, aby zakročil, zavolal si vinníkov a poučil ich ako majú vypovedať, aby sa vyhovorili

 Situácia sa stala neudržateľná a ohrozovala zdravý duševný vývoj nášho syna, preto sme boli donútení vysťahovať sa z NIŽNÝCH REPÁŠOV do mesta Bratislavy, aby sme tak uchránili naše dieťa a jeho normálny duševný vývoj.

Predložili sme sťažnosť Generálnemu Prokurátorovi Slovenskej republiky, doteraz bez výsledku.

 Obávame sa , že stále narastajúce klerikálne trendy v tomto štáte neumožnia, aby  takí čo nepatria k cirkvi mohli žiť v pokoji., ba dokonca už teraz bolo nemožné zabezpečiť dodržiavanie našich základných ľudských práv

 ROZHODLI SME SA OBRÁTIŤ SA NA EURÓPSKE INŠTITÚCIE

 Celý tento neuveriteľný príbeh trval šesť rokov. Stačilo nám už šesť rokov takejto diskriminácie, šikanovania, bitia a prenasledovania nášho syna pre jedinú príčinu, že jeho rodičia sú nenáboženskí humanisti. Trváme na tom, aby jeho výchova vo verejnej škole prebiehala v rámci svetskej etickej a morálnej výchovy.

Boli sme donútení  opustiť náš pekný rodinným dom v BRUTOVCIACH, ktorý je teraz prázdny  a teraz žijeme v nájomnom byte v Bratislave čo pre nás znamenalo obrovské finančné obete. .Preto sme Vás oslovili a prosíme o Vašu pomoc a radu

 Som vodič nákladných vozov, nebojím sa, že  by som si nemohol zarobiť na slušné živobytie pre seba a moju rodinu v zahraničí. Navyše  situácia pre mňa a moju rodinu v tejto krajine sa môže stať nebezpečnou , bojím sa takých situácií, ktoré hrozia aj fyzickou likvidáciou v dôsledku náboženskej nenávisti proti neveriacim. Prosím zachovajte anonymitu môjho mena pred slovenskými úradmi 

Uvažujem o tom, že požiadam o POLITICKÝ azyl v niektorej európskej krajine pre prenasledovanie , ktorému som bol vystavený ja a moja rodina v tomto štáte.

 S úctou    M.C.

DOMOV