O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                                                   

Nedomyslený prístup niektorých politikov k populačným trendom

Keď sa vedci musia hanbiť

(SLOVO č.33 16-22 august 2000)

JAROSIAV NOVOTNÝ:

Na jednej z posledných konferencií týkajúce sa populačných trendov na Slovensku vystúpil český odborník MUDr. Radim Uzel. Keď komentoval priebeh káhirskej konferencie, konštatoval zhodne s MUD. Michalom Klimentom: .,Museli sme sa hanbiť za vystúpenie českých a slovenských ministrov.

Tabuizácia problémov.

Vo východoslovenskom regióne -sú všetky problémy tohto druhu ešte vypuklejšie, Ich tabuizácia, nevedecký prístup, neprofesionálne riešenie spôsobilo stav, za ktorý bude trpieť niekoľko generácií. Téza katolíckej cirkvi; že interrupcie sú vraždou nenarodených detí, je pomýlená. V tomto prípade sa absolútne nadraďuje právo nenarodeného dieťaťa nad právo matky. A to aj .vtedy, keď' je jej zdravotný stav natoľko vážny, že ďalšie pokračovanie tehotnosti môže zapríčiniť smrť.

Počas svojej dvadsaťpäťročnej praxe si pamätám, ako dve urgentné prerušenia tehotnosti zachránili život ženám, niekoľkonásobným matkám. Chcem sa opýtať tých, čo stavajú cirkevné zákony nad svetské: Ako by skončili nenarodené deti ak by ich matky zomreli`? Ako by sa pozerala rodina pozostalých, keby sme striktne dodržiavali cirkevné dogmy o nevykonaní umelého potratu? Stretol som sa i s niekoľkými prípadmi znásilnenia mladých dievčat. Ich rodičia po konštatovaní, že sú tehotné, ani na sekundu nezaváhali. Na moju otázku, čo s tehotenstvom, znela jednoznačná odpoveď' aj u bigotne veriacich: Ukončiť

 

Šokujúci postoj katolíckej cirkvi.

Obzvlášť smutnou kapitolou v našom regióne je včasná diagnostika vrodených vývojových chýb, nezlučiteľných so životom. Napriek stopercentnej istote, že ide o vážne narušený plod, ktorý často neprežije ani normálnu dĺžku tehotenstva, matky chodia pre radu k cirkevným hodnostárom a tí nariadia iba jedno: Neukonči! Pamätám si, keď sme raz diagnostikovali v tretom mesiaci anencephalus - plod bez vyvinutého mozgu a lebečného krytu u matky z prísne religióznej dediny. Akceptovali sme jej názor, že sa ešte pôjde poradiť. Dobre sme vedeli ku komu a s akým výsledkom. Doslova zimomriavky mi naskočili. keď' prišla po troch mesiacoch na kontrolu a pri ultrazvukovom vyšetrení sa ma opýtala: "A tá hlavička nedorástla?" Výsledok bol jednoznačný - plod zomrel pol hodiny po pôrode a matka stratila minimálne šesť mesiacov.

Šokujúce však je, že katolícka cirkev nedáva ženám alternatívu, pokiaľ ide o plánované rodičovstvo. Nepripúšťa antikoncepciu, ani sterilizáciu ako spôsob regulácie počatia na obdobie, ktoré rodina uzná za optimálne. Paradoxne sa absolútne negatívne stavia aj k umelému oplodneniu ako šanci otehotnieť, ak prirodzený spôsob- otehotnenia ostáva nemožný. Tak závažnú oblasť, akou je prirodzená ľudská sexualita, deklasovala na primitívny pud zachovania rodu.

Billingsovci majú deväť detí

Jedinou formou antikoncepcie v kresťanskom poňatí je metóda plodných a neplodných dní. propagovaná manželmi Bilingsovcami. Ich spoľahlivosť dokumentujú sami manželia majú deväť detí. Aj vedecky podložený výskum dokazuje, že Billingsova metóda má najhorší Pearlov index - 35, čo je percento tehotností, napriek použitej antikoncepcie. Napr. Pearlov index a tabletkovej formy dosahuje iba 0;1-0.5.

Keď som si počúval dve kresťanské rozhlasové relácie, ktoré sa zaoberali plánovaným rodičovstvom, žasol som nad toľkou demagógiou a fanatickou zanovitosťou, ako sa zavrhovala akákoľvek forma antikoncepcie okrem metódy neplodných, či skôr plodných dní.

Osobitne mnou otriasla videokazeta vydaná militantnými katolíckymi organizáciami Nemý výkrik. Taká zmes klamstiev, zlomyseľnosti, nevedomosti a antipatie k lekárom, ktorí vykonávajú interrupcie, sa hneď nevidí. Utkvel mi v pamäti príklad, keď jeden z aktérov dokazoval, že lekári robin prerušenia aj v deviatom mesiaci- tehotnosti! Samotná videokazeta je hádam tou najhoršou zmesou sadizmu, ktorý som napriek prísunu akčných amerických filmov, videl.

V ústrety potratovej turistike.

Áno, umelé prerušenie tehotnosti je posledný spôsob voľby, ktorý neradi vykonávame. Ako zákon v roku 1957 vznikol a neskôr bol v roku 1987 liberalizovaný? Ročne vyše 200 žien v bývalej ČSR zomieralo následkom neodborných kriminálnych potratov. O tisíckach ťažkých poškodení na zdraví ani nehovorím. Môžem povedať za gynekologickú obec, to nik nerobí umelé potraty s nadšením -Lenže nedať žene šancu ani v prípade dobrej a spoľahlivej antikoncepcie nesvedčí o serióznosti autorov týchto kvázi vedeckých seansí. Okrem toho sa na Slovensku objavuje destabilizácia populácie v neprospech tej, ktorá má záujem vychovávať zdravú, vítanú a najmä milovanú populáciu. Aj to je atribút Káhirskej konferencie, že dieťa sa má narodiť do prostredia zdravého, má byť chcené, milované a má mať zabezpečené podmienky pre úspešný rast.

O poľskej ceste reštrikčných zmien by vedeli primári pohraničných gynekologických oddelení rozprávať svoje. Pokusy presondovať možnosti vykonávať prerušenia tehotenstva zlyhali na našich zákonoch, takže sa Poľky presunuli smerom na východ. Podľa údajov, ktoré mi poskytol poľský kolega, za taký úkon sa platí od 200 do 800 dolárov. Priemerný počet Poliek, ktoré ročne absolvujú tzv. potratovú turistiku prevyšuje 50 000. Ak sa schváli reštrikčný zákon v SR , čaká nás to isté.

S čím súhlasím s kresťanskými odborníkmi je, že umelé potraty sú zlo, ktoré treba minimalizovať, ale na základe najnovších vedeckých poznatkov a praktickej aplikácie.

Autor (1948) je zástupca primára gynekologickej pôrodnice NsP Kežmarok

POZRI TIEŽ :Plánované rodičovstvo (Akčný plan Konferencie OSN v Káhire)

Stanovisko Spoločnosti Prometheus k plánovanému rodičovstvu.   


DOMOV