O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

 

                DOMOV

CHOĎ na Obsah publikácie

SVETOVÁ ORGANIZÁCIA MLADÝCH HUMANISTOV

(International Humanist and Ethical Youth Organisation)

Integrovanou zložkou medzinárodného humanistického hnutia je aj Medzinárodná humanistická a etická organizácia mládeže (IHEYO). V jednotlivých národných organizáciách pôsobí samostatne, keď sú na to vhodné podmienky. Pokiaľ nemá podmienky pre svoju činnosť, humanistická mládež sa organizuje v IHEO. Všade však mladým ľuďom dávajú možnosť, aby pracovali samostatne s ohľadom na ich záujmy a potreby.

Charakteristika a poslanie

Medzinárodná humanistická a etická organizácia mládeže (IHEYO) sa zameriava na propagáciu a rozširovanie humanizmu medzi mladými ľuďmi a na zlepšovanie celosvetovej spolupráce medzi angažovanými humanistami.

Súčasné projekty

V súčasnosti sa skúmajú vybrané možnosti, súčasne sú však vítané dodatkové návrhy a pripomienky:

1.     Vytvorenie prílohy k International Humanist News (oficiálny štvrťročný časopis IHEU) určenej pre mládež. Uvažuje sa o tom počnúc decembrovým číslom 2000. Má sa zaoberať špeciálnymi problémami humanistickej mládeže a súčasne poskytovať fórum vzájomnej výmeny informácií a možnosti propagácie humanizmu medzi mladými, ale aj prinášať články mladých humanistov.

2.     Programy medzinárodnej výmeny. Získavajú sa finančné prostriedky na štipendiá umožňujúce takéto programy počnúc rokom 2001. Podstatou tejto akcie je umožniť mladým ľuďom pracovať niekoľko týždňov počas letných prázdnin v niektorých humanistických organizáciách v rôznych častiach sveta a potom využívať získané myšlienky a poznatky doma. Pokiaľ ide o miesta pôsobenia, teraz sú to New York, Londýn, Amsterdam a India.

3.     Kongres IHEU v r. 2002. Začína sa spolupráca s holandskou humanistickou organizáciou, aby v príprave na päťdesiatročný jubilejný kongres IHEU v Amsterdame začlenila do programu aktivity, ktoré majú špeciálne vzťah k mladým. Do toho budú zahrnuté aj prednášky mladých prispievateľov a okružné cesty po "zlých" a "dobrých" častiach Amsterdamu.

4.     Stránka na internete. Predbežná stránka je spustená na internete od októbra 2000 na adrese: www.iheu.org/iheyo. Bude uverejňovať adresár mladých angažovaných humanistov a organizácií mladých humanistov z celého sveta. Bude tiež fórom výmeny názorov s osobitným zameraním na aktivity, ktoré vyvíja IHEU v OSN.

5.     Projekty služieb. Možnosti sú veľmi široké, zatiaľ sa úsilie sústreďuje na vytvorenie potrebných finančných fondov.

Výzva pre záujemcov

IHEYO môže byť úspešná iba do tej miery, do akej budú mladí ľudia ochotní pričiniť sa o jej existenciu a fungovanie. Teraz sa úsilie organizátorov sústreďuje na získavanie a uskutočňovanie základných myšlienok IHEYO a napojenia na národné a regionálne organizácie humanistov, najmä však mladých humanistov. Vítané sú pripomienky na zostavovanie plánov činností, ale aj sústavný tok informácií medzi humanistickými organizáciami tak, aby bolo zabezpečené prepojenie s celou svetovou rodinou humanistov.

Časopis mladých humanistov

Skupina mladých humanistov v USA vydáva na internete on-line časopis Common Sense.

Je to časopis humanistov a slobodomyšlienkarov založený v r. 2000, ktorý je vstupnou bránou pre názory študentov vysokých škôl; analyzuje otázky politiky, filozofie, vedy a náboženstva z humanistického pohľadu. Zatiaľ je zameraný hlavne na čitateľov v USA.

Podľa www.iheu.org/iheyo

 

                            DOMOV