SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných
Kto radí denne piť osem pohárov vody?
História odhalenia ďalšej falošnej teórie
[6. 7. 08]

Nina Shen Rastogi

Úvodník aprílového čísla orgánu Americkej nefrologickej spoločnosti sa venuje histórii jednej klamnej teórie: viery, že človek má piť denne 8x8 (osem pohárov po osem uncí, po asi 1/4 litra, teda spolu asi dva litre) vody — čo „pomôže odstrániť z tela toxíny“!, zlepší pokožku!, zvýši pocit sýtosti! a má aj iné dobré účinky na zdravie. Je to mýtus, starý najmenej 200 rokov, ale za prameň súčasného omylu sa najčastejšie uvádza odporúčanie americkej Rady pre potraviny a výživu z roku 1945, ktoré znie:

„ Pre dospelých sa odporúča spravidla dávka 2,5 litra vody denne. Bežný štandard pre rozličné osoby je 1 mililiter vody na každú kalóriu potravy. Väčšina tohto množstva sa nachádza v upravenej strave.

Veriaci na mýtus 8x8 zabudli na poslednú vetu odporúčania a pili až desať štvrťlitrových pohárov vody denne. Zvyk bol taký bežný, že obľúbený komik Groucho Marx hral v roku 1959 sebavedomého storočného, ktorý raňajkoval surové morčacie pečene a vypil denne 32 pohárov vody miesto našich osem pohárov.

Za najstarší literárny údaj o mýte 8x8 sa považuje nemecká kniha Makrobiotik od Dr. Ch. W. Hufelanda z roku 1796 s údajom, že hlavný lekár pruského kráľa bol v 80. roku svojho veku zdravím kypiaci muž, ktorý mal „zvyk piť denne sedem až osem pohárov studenej vody a preto bol zdravší ako vo svojej mladosti“. Do angličtiny bola táto kniha preložená v roku 1843.

Asi koncom 19. storočia zachvátila horúčka „hydroterapie“ Európu a Ameriku a zvádzala ľudí piť veľa vody. Všetky časopisy opakovane citovali odporúčanie Dr. Vintona, že „treba piť aspoň osem pohárov vody denne“, resp. „štyrikrát toľko vody, ako pevnej potravy“. (Dievčatám sa okrem toho radilo „nenamáčať si nohy“ a „nemať viacero sukní“; ich mozgy sú vraj „mäkké ako želatína“.) Chýrny bodybuilder Charles Atlas si v rokoch 1920-1970 potrpel na šesť až osem pohárov vody denne.

V posledných desaťročiach minulého storočia bob veľmi veľa proponentov teórie 8x8. V roku 1967 trval Dr. Irwin Stillman, jeden z prvých zástancov diét s vysokým obsahom proteínov a nízkym obsahom uhľohydrátov na požiadavke osem pohárov vody, aby sa vraj organizmus zbavil „ketónov, t. j. popola, ktorý ostal v peci“. Čo to má byť? Jeho diskutabilný bestseller Početné volania vášho tela po vode (Your Body’s Many Cries for Water) z roku 1992, ktorý trvá na najmenej 8-10 pohároch čistej vody denne (pozor, ani káva, ani sóda!), hral pravdepodobne významnú rolu pri šírení mýtu, ktorý viedol k vzniku priemyslu fľaškovej vody a jeho explózii od roku 1980.

Nina Shen Rastogi je spisovateľka a novinárka žijúca v Brooklyne. Narodila sa v r. 1979 naturalizovaným Američanom (otec z Indie, matka z Tajvanu).

Prameň: www.slate.com/id/2188159/
Copyright 2008 Washington post

Preložil: Rastislav Škoda


INFO

Tento text nájdete v 71. čísle Zošitov humanistov. (4. čislo v r. 2008.)


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk