SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 
Názor humanistu
In memoriam: Christopher Eric Hitchens
(13. 4. 1949 - 15. 12. 2011)
[Aktualizované 16. 12. 11]

Christopher Hitchens zomrel po dlhom, verejnom boji s rakovinou vo veku 62 rokov. Bol známy svojím radikálnym humanizmom a nezávislosťou. V júni 2010 oznámil, že sa lieči na rakovinu pažeráka. Bol plodným autorom, známym esejami v časopisoch Vanity Fair a Slate.

Vo svojej knihe God is Not Great rozoberá zhubnú silu náboženstva vo svete. napísal v nej: „Boh nás nestvoril. To my sme stvorili jeho“.

Hitchens veril v pluralizmus, rasovú spravodlivosť a slobodu prejavu, bol fanúšikom veľkomiest a výtvarného umenia.

Na tejto stránke je niekoľko ukážok z jeho vystúpení a prepojenia na ďalšie stránky, kde si môžete prečítať viac informácii o ňom i jeho názory na náboženstvo a ďalšie témy.


Katolícka cirkev neslúži dobru vo svete a sú na to dôkazy
(Ch. Hitchens v programe Intelligence squared - video)
[28. 02. 10]

(Nižšie pod textom pozri video s českými titulkami.)

Na BBC World vysielali 7. novembra 2009 v priamom prenose televíznu debatu v programe Intelligence squared na tému Katolícka cirkev slúži dobru vo svete. Táto relácia má vždy štyroch účastníkov, pričom dvaja obhajujú a dvaja spochybňujú danú tému – tézu. V tomto prípade sa stretli za cirkev arcibiskup John Onaiyekan a členka parlamentu Anne Widdecombe. Oponentmi boli žurnalista a spisovateľ Christopher Hitchens a herec Stephen Fry.

Súčasťou programu je aj hlasovanie divákov o postoji k danej téme. Pred programom na podporu tézy hlasovalo 678, proti 1102 a 346 divákov sa nevedelo vyjadriť. Po skončení, v opakovanom hlasovaní, nastali výrazne posuny v názoroch smerom proti. Za tézu už bolo iba 268 proti až 1876 a nerozhodnutých ostalo iba 34 divákov. Celkovo sa počet oponentov tézy zvýšil o 774.

To je aj ukážka a potvrdenie, kto mal v danej debate navrch. Rozhodlo o tom predovšetkým vystúpenie Ch. Hitchensa, ktorý podrobne rozobral ospravedlnenie rímskokatolíckej cirkvi v roku 2000 za hriechy cirkvi v minulosti. Vo vystúpení silno spochybnil na konkrétnych príkladoch úprimnosť a zmysel ospravedlnenia i vzhľadom na ďalšie kroky cirkvi po tomto verbálnom, symbolickom geste v nasledujúcich rokoch.

My vám ponúkame video s vystúpením Ch. Hitchensa ale skôr než si ho pozriete pripomenieme, ako sa cirkev ospravedlnila. Pre stručnosť a jednoduchosť uvádzame, že biskup, pápežsky ceremoniár, Pietro Marini vysvetľoval význam ospravedlnenia takto: „Táto liturgia otvára cestu ku konverzii a k zmene vo vzťahu k minulosti“. V stručnosti tiež vymenoval chyby, ktoré pápež Ján Pavol II. už predtým, pomenoval, ako hriechy minulosti. K siedmym Mea Culpa sa vzťahujú popri všeobecnom vyznaní hriechov:

 1. Hriechy spáchané v službe pravde: netolerancia a násilie voči disidentom, náboženské vojny, násilie, predovšetkým počas križiackych výprav a násilnícke spôsoby inkvizície.
 2. Hriechy, ktoré poručili jednotu Kristovho tela: exkomunikácie, prenasledovanie a rozdelenie kresťanov.
 3. Hriechy spáchané vo vzťahu k ľudu Izraela: pohŕdanie, nepriateľstvo, mlčanie pri krivdách.
 4. Hriechy proti láske a pokoju, proti ľudským právam, proti úcte voči iným kultúram a iným náboženstvám v súvislosti s hlásaním evanjelia.
 5. Hriechy proti dôstojnosti človeka a jednote ľudského pokolenia: proti ženám, rasám a etnickým skupinám.
 6. Hriechy v oblasti základných ľudských práv a proti sociálnej spravodlivosti: proti úbohým, bezmocným, chudobným, nenarodeným, odsunutým na okraj spoločnosti, proti ekonomickej a sociálnej spravodlivosti.

Hriechov bolo skutočne dosť a závažných. Len vo vzťahu k ženám, ako to komentoval Hitchens, ide hneď o polovica ľudstva. Pridal však aj tie, hriechy, za ktoré sa cirkev zo „skromnosti“ dosiaľ neospravedlnila. Celé vystúpenie je rozdelené do dvoch cca desaťminútových video záznamov a je skvelou ukážkou presného, ostrého a kritického postoja Ch. Hitchensa voči náboženstvu, v tomto prípade konkrétne voči rímskokatolíckej cirkvi.

Odporúčame zvlášť pozorne počúvať záverečné slová druhej časti jeho vystúpenie, ktoré by mohli byť aj strategickým cieľom ľudstva, ak sa chce vymaniť spod vlády a manipulácie prežívajúcej náboženskej štruktúry – náboženskej hierarchie, ktorá udržiava pri živote náboženstvo, tento historický relikt aj v súčasnosti, na začiatku druhého tisícročia, čo sa týka všetkých náboženstiev s organizovanými štruktúrami.

Prajeme príjemný zážitok a chceme vyjadriť poďakovanie neznámemu aktivistovi, či aktivistom, ktorí pripravili k videu české titulky, aby o zážitok neprišli ani veriaci a neveriaci, ktorí v Čechách a na Slovensku neovládajú angličtinu.

Spoločnosť Prometheus

Prvá časť videozáznamu s českým prekladom

Druhá časť videozáznamu s českým prekladom


Info
 
chhitch.jpg, 7,0kB

Christopher Eric Hitchens
13. 4. 1949 - 15. 12. 2011

Je známy anglicko-americký žurnalista a spisovateľ, ktorý sa netajil svojim humanizmom a ateizmom. Napísal viacero kníh týkajúcich sa otázok náboženstva v ktorých tento prežívajúci fenomén tvrdo kritizuje.

Na Slovensku bola v preklade vydaná jeho kniha Boh nie je veľký (God Is Not Great).

Hitchensov portrét si môžete prečítať na anglickej wikipedii.

Na našej stránke si môžete prečítať tieto jeho texty:

 • Matka Tereza - svätica či obyčajný fanatik
 • Ako sa vyrábajú svätci
 • Viera vo vieru

  Video na tejto stránke je prepojené zo stránky na You Tube , ktorú Vám odporúčame a kde môžete vidieť ďalšie zaujímavé videa.


 • Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
  Spoločnosť PROMETHEUS
  Pod Bánošom 14
  974 11 Banská Bystrica
  Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
  Adresa elektronickej pošty:
  humanist@pobox.sk