SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Naše PF 2009 Vám všetkým
Nové nádeje, nové perspektívy, nová mena :-)
[31. 12. 08]

Mier, lásku a dôstojný život v novom roku 2009 prajeme všetkým. Veríme, že k tomu prispejú dobrí ľudia bez ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, vzdelanie, náboženskú i politickú príslušnosť. Urobme všetko pre to, aby ľudské zlo nevíťazilo nad ľudským dobrom!

pf09.jpg, 21 kB

A tešíme sa s Vami na stretnutia na stránke Spoločnosti Prometheus aj v novom roku 2009

S úctou Spoločnosť PROMETHEUS


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk