SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Opäť sa blížia Vianoce.
Milujte blížneho svojho, či všetci proti všetkým?
[30. 11. 08]

Ak pozeráte okolo seba a pozorne sledujete, čo sa deje v našej spoločnosti musíte mať pocit, že žijete v permanentnej vojne, bez ohľadu na to, že tu nie je Taliban, ani vyhlásená občianska vojna. Skúsme to aspoň čiastočne pomenovať:

Motoristi proti motoristom (tí na kamiónoch proti osobákom, majitelia off roadov proti ľudovým vozidielkam) motoristi proti chodcom, cirkvi proti neveriacim, kresťania proti moslimom, pravica proti ľavici, Maďari proti Slovákom (a naopak), podnikatelia proti zamestnancom, zamestnanci proti podnikateľom, banky proti klientom, tí z horného konca proti tým z dolného, prívrženci voľného trhu proti štátu, žiaci proti učiteľom, bieli proti čiernym, čierni proti bielym, euroskeptici proti nadšeným Európanom, ekologisti proti producentom, heterosexuáli proti homosexuálom, fanúšikovia futbalu medzi sebou navzájom i proti polícií, ... Stačí.

Slovensko - kresťanská krajina, ako by bola v drápoch satana – nedbá na heslo: Miluj blížneho svojho, ktoré má pokračovanie - ako seba samého. Stal sa snáď na vrchole tohto zničujúceho boja každý aj nepriateľom samého seba? Anjel konzumu vyzýva: Nakupuj! Diabol permanentnej súťaže povzbudzuje: Vyhraj, lebo budeš porazený!

Kto vie, koľkí kresťania vlastnia a poznajú Písmo sväté. Stav je však zrejme alarmujúci, keď už aj biskupi vo svojom pastierskom liste zatrúbili: Zaobstarajte si a čítajte Bibliu! Možno by stačilo zatrúbiť: Začnite žiť podľa toho v čo, (ako hovoríte) veríte! Milujte blížneho svojho, ako seba samého, (nie len seba samého)! Potom by aj humanistom, agnostikom, či ateistom na Slovensku bolo Hej. Mali by sme celý rok Vianoce.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk