SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše informácie
Dva protestné listy prezidentovi a predsedovi vlády

25. September 2007

Vážený pán prezident Gašparovič

Medzinárodná humanistická a etická únia má členské organizácie vo viac než sto krajinách po celom svete. Naša vízia je humanistický svet, svet v ktorom ľudské práva sa rešpektujú a každý môže žiť dôstojným životom.

Čítali sme o návrhu prijatia zákona na Slovensku, ktorým by sa Andrej Hlinka ustanovil ako „Otec národa“ a píšem Vám, aby som Vám oznámila, že sme šokovaní týmto návrhom. Skôr než prebehne ďalšia voľba, prosím aby ste zvážili reakciu ktorá pravdepodobne vznikne u ľudí celého sveta. Ak sa návrh uzákoní, ten zákon pošpiní dobré meno Slovenska v Európskej únii a v Spojených národoch.

Ľudia nebudú môcť pochopiť ako môže byť tak poctený človek, ktorý natoľko podporil fašizmus pred Druhou svetovou vojnou cez svoju politickú stranu. Keby sa mal Andrej Hlinka stať Otcom slovenského národa, mnohí v tom budú vidieť zradu miliónov statočných ľudí na Slovensku a po celom svete, ktorí trpeli (a často aj zomreli) v rukách nacizmu pred a počas vojny.

Prosím zvážte znovu ten návrh tak poctiť Andreja Hlinku a zamietnite ho.

S úctou
Sonja Eggerickx
Prezidentka Medzinárodnej humanistickej a etickej únie

(poznámka: list rovnakého znenia bol odoslaný aj predsedovi vlády SR.)


Paríž, 9. október 2007

Pán prezident,

Boli sme informovaní našou sesterskou organizáciou vo Vašej krajine, Spoločnosťou Prometheus, že sa prerokúva, aby Váš štát uctil otca Andreja Hlinku ako „Otca vlasti“

Nejde nám v žiadnom prípade o zasahovanie do vnútorných vecí suverénneho štátu, ale chceme Vašu pozornosť upriamiť na problém princípu týkajúceho sa histórie.

Národná federácia slobodnej myšlienky sa stavia rozhodne proti tomuto predsavzatiu vyvolávajúcemu zdesenie každého, kto zastáva slobodu a demokraciu. V skutočnosti každý vie, že ten Hlinka bol zakladateľ hnutia nacionalistického a fašistického, jeho následník Jozef Tiso - sa stal vykonávateľom nacistov na Slovensku, ktoré sa stalo hitlerovským protektorátom.

Hlinku možno považovať - dokonca aj napriek tomu, že zomrel skôr než sa uskutočnili zámery Hitlera - za skutočného zakladateľa štátu smerovania rovnakého ako hitlerovské Nemecko. Zomrel pred začiatkom vojny, ale jeho následníci Tiso, Ďurčanský a Tuka boli po vojne odsúdení na smrť za zločiny proti mieru.

Za týchto okolností udeliť Hlinkovi titul „Otec národa“ nemožno považovať za nič než urážku všetkých - v prvom rade však vo Vašej krajine - ktorí bojovali za slobodu národov a proti režimom ubíjajúcim slobodu.

Preto si dovoľujeme Vás požiadať, aby ste nepokračovali v tomto smere. Pokiaľ ide o nás, rozhodli sme sa, že túto informáciu zverejníme v našej zemi spolu s naším stanoviskom k veci.

Dovoľte nám, pán prezident vyjadriť Vám naše úctivé pozdravy

V zastúpení Fédération Nationale de Libre Pensée
Claudse Singer
Administratívny tajomník

(poznámka: list rovnakého znenia bol odoslaný aj predsedovi vlády SR.)


Na margo

Prezidentka IHEU a Francúzska federácia slobodnomyšlienkárov zaslali protestné listy prezidentovi republiky a ministerskému predsedovi SR proti zákonu na menovanie Hlinku Otcom národa.

Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk