SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Prečo je potrebná kampaň k sčítaniu 2011

[27. 03. 11]

Humanisti (skeptici, agnostici, ateisti ...), ľudia bez náboženského vyznania z akéhosi nedostatku pudu sebazáchovy majú poväčšine pocit, že nie je potrebné ich postoj, právo žiť bez náboženstva brániť, alebo snáď presadzovať nejaké ďalšie práva, ktoré s tým súvisia. Preto sa aj od nich občas zaznie otázka: Prečo máme robiť kampaň k sčítaniu?

prihlas.jpg

Nebolo by s tým potrebné polemizovať, ak by sme sa nepozreli na druhú stranu barikády, do náboženského tábora. Cirkvi, dokonca i tá najväčšia, spúšťajú kampaň k sčítaniu 2011, aby veriacim (a nie len veriacim) pripomenuli, že v sčítaní treba pri otázke náboženské vyznanie označiť práve tú ich, pravú cirkev.

Humanista si musí položiť otázku: Prečo majú cirkvi potrebu robiť takúto kampaň? Ak si ju položí, popremýšľa o nej a pochopí, nebude viac pochybovať o potrebe robenia takejto kampane medzi humanistami, ľuďmi bez náboženského vyznania.

rozhodni.jpg

Našťastie sa ukázalo, že pud sebazáchovy neodumrel a tak vznikla akási neformálna koalícia rôznych komunít, internetových skupín i jednotlivcov, blogerov, či ďalších vlastníkov internetových stránok, ktorí sa rozhodli burcovať tých, ktorí sa ešte nezobudili, aby pri sčítaní zreteľne vyjadrili svoj postoj — bez vyznania.

Môžeme už pozorovať prvé prejavy aktivizácie. Na internete i v tlačených médiách sa objavujú viaceré texty, ktoré upozorňujú na blížiaci sa termín sčítania a nabádajú na aktivitu, ktorej výsledok sa prejaví v štatistike a bude využívaný a často aj zneužívaný práve cirkvami v budúcom období ak budú občania bez náboženského vyznania ľahostajní a pasívni práve v otázke náboženského vyznania.

sprom.jpg

Spoločnosť Prometheus v tejto súvislosti prizýva všetkých, ktorí nepotrebujú pre svoj plnohodnotný život náboženstvo, aby v tejto dobe aktívnejšie deklarovali svoj svetonázor a pomohli vytvoriť atmosféru odvahy, aktivity a sebadôvery v komunite občanov bez náboženského vyznania.

bezv.jpg, 34kB

Občania bez náboženstva nie sú na Slovensku vymierajúci druh, ako by to chcela nahovoriť spoločnosti cirkev. V tom jej napomáha mlčanie, nedostatok aktivity a neochota propagovať svoj humanistický pohľad na svet. Prestaňme sedieť v kúte, nepýtajme sa kto nám pomôže, pomáhajme si sami, príkladom nám môžu byť humanisti po celej Európe.

sece.jpg

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk