SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Názor humanistu

1. Máj
Niekoľko starých fotografií


[29. 4. 08]


Na margo

Zamyslenie bez nostalgie

Fotografie z dávnych prvomájových sprievodov a osláv - medzi ktorými sú zábery mladých ľudí, ktorí spontánne tancovali na ulici.

Ak by niekto uvažoval, že účasť na oslavách bola nepriamo vynútená - napadá otázka či aj radostné tancovanie bolo vynútené?. Tú radosť možno totiž neklamne čítať na tvárach občanov.

A napokon: Prečo nevidíme takéto výjavy na našich každoročných oslavách dňa 17. novembra?

Dr. Alexander Rehák


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk