SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora
Kríza náboženstva, kríza v cirkvi, zmätok a faloš v myslení, argumentovaní a konaní

[19. 07. 10]

Ach Bože, prečo tá faloš a manipulácia! chce sa človeku zvolať, po prečítaní niektorých textov inteligentného, vzdelaného, kresťanského ale bohužiaľ fundamentalistu a ideológa Vladimíra Palka. Najnovšie bedáka nad osudom chudákov sobášnych úradníkov v Západnej Európe (Pôjdeš do basy, homofób!):

„Na tomto blogu som už informoval o ľuďoch, ktorí v západnej Európe prichádzajú o prácu sobášneho úradníka práve kvôli registrovanému partnerstvu.“

O čom je reč? Nuž vyhodili z práce sobášneho úradníka, ktorý odmietol podľa platného zákona registrovať homosexuálnych partnerov. A čomu sa čuduje kresťanský ideológ? Tomu, že za porušovanie zákonov a pracovných povinnosti v Anglicku úradníkov adekvátne trestajú.

Vladimír Palko bol ministrom a jeho úlohou bolo okrem iného dohliadať na dodržiavanie zákonnosti. Niet pochybnosti, že vie, že zákony sa musia dodržiavať. O čom teda hovorí? Hovorí o potrebe privilégií na základe príslušnosti k náboženstvu, a predovšetkým k náboženstvu katolíckemu, len to nevyslovuje priamo, ale zahmlieva a hovorí o slobode svedomia.

Cirkevní potentáti, náboženskí ideológovia a fundamentalisti nechcú zobrať na vedomie, že je 21. storočie, že žijeme v demokratickom a sekulárnom svete, kde cirkev nemá právo na žiadne privilégia, ale aj tak si mnohé, uchmatnuté na úkor iných, udržiava.

Cirkev je v kríze v oveľa hlbšej kríze, ako si to chcú jej predstavitelia a jej prisluhovači priznať. Ta hĺbka je taká, že aj Vladimír Paľko často pozerá s ústami otvorenými od údivu, ako sa to s ňou hrnie dole vodou. A sám to priznáva:

„Degenerácia írskeho katolicizmu udivuje svojou rýchlosťou.“

Najskôr ho dávnejšie prekvapil írsky mních, ktorý súhlasil s registrovanými partnerstvami a teraz ho dorazilo, že Írsko ako jedna z posledných západoeurópskych krajín schválilo v oboch komorách parlamentu zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia.

Vladimír Palko bedáka, že u nás neprešla „...zmluva medzi Slovenskom a Svätou Stolicou. Ak by bola prešla, Slovensko by bolo v budúcnosti majákom slobody pre kresťanov a všetkých ľudí preferujúcich normálnosť pred nenormálnosťou.“

Chvála Pánu Bohu, že neprešla! Zastavili sme sa krok pred priepasťou a môžeme si blahoželať, že nie sme v tejto oblasti horší, ako Západná Európa, ktorá je podľa Vladimíra Palka nenormálna a nenormálni sú teda všetci, ktorí sa neklaňajú kresťanským modlám, cirkvi a bludom, ktoré táto cirkev šíri, aj ústami súčasného pápeža. Chvála pánu Bohu! Nestali sme sa majákom neslobody pre ľudí, ktorí uprednostňujú dôveru v ľudský rozum pred vierou v dvetisíc rokov staré pastierske báchorky.

Nad stratou privilégií cirkvi Vladimír Palko bedáka:

„Vývoj legislatívy v Európe dokazuje, že vzťah spoločnosti ku kresťanstvu sa posúva od ľahostajnosti k nepriateľstvu.“

Aj táto veta prezrádza veľa o Vladimírovi Palkovi a jemu podobných, ktorí premýšľajú obrátenou logikou — ak nám nepriznávate privilégia, tak nás nenávidíte. Nie je to tak! To nie je nenávisť, voči cirkvám pretrváva nemiestna tolerancia. A to nie je nešťastie, to je šťastím pre cirkev, ktorá by už nemala viac hrať v spoločnosti nie len druhé, ale ani tretie, či desiate husle. Jej jediným právom v súčasnosti a podľa nej samej aj jej úlohou by mala byť služba potrebám tých, ktorí sa k nej ešte hlásia a ktorí by boli ochotní platiť jej existenciu.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk