SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Viete kto platí reklamu Boha?
[19. 7. 09]

Návštevníkom našej stránky je dostatočne známa aktivita anglických humanistov, ktorí začali využívať metódu reklamy na propagáciu svojich myšlienok, (informovali sme o tom aj na našom blogu Prometheus). Po nich to zopakovali humanisti na viacerých miestach vo svete, pričom boli použite rôzne formy vrátane bilbordov. V Anglicku mali zámer vyzberať na kampaň od darcov 5 500 libier a nazberali už prekvapivo 153 523,51 libier, čo je 2 791 % oproti pôvodnému zámeru.

Reklamné kampane na propagáciu boha majú 2000 ročnú tradíciu, (niečo o tom je tiež na našom blogu). Na Slovensku si Ježiš hľadá ovečky prostredníctvom veľkých reklamných plôch už dlhšiu dobu. Aktivity humanistov však zburcovali aj cirkvi a ich prívržencov a na viacerých miestach vo svete sa objavila reklama Boha. Nedávno aj na uliciach mesta Belgorod v Kazachstane. Pri pokuse zistiť kto ju platí sa vyjasnilo (aj keď nebola ochota prezradiť zdroj financovania), že to je administratíva mesta Belgorod. Mesto to stálo 15 000 rubľov za výrobu a 300 dolárov na mesiac za umiestnenie. Úradníci mesta argumentovali, že je to obyčajná sociálna reklama, ktorá sa využíva aj v iných ruských mestách.

bohje.jpg, 87kB
Nápis na bilborde: Boh existuje.

Humanisti si svoju propagáciu platia sami. Cirkev, predovšetkým katolícka, sa navliekla do kožucha, ktorý tu ostal po komunistickej strane, náboženstvo sa stáva takmer oficiálnou ideológiou a cirkev si veselo žije na úkor štátneho rozpočtu. Piár manažéri cirkvi od kaplánov po biskupov nemôžu žiť skromne, ako hlásal Ježiš, nuž a keďže peniaze ovečiek nestačia, prilepšujú si zo štátneho. Cirkev na Slovensku vykráda verejné kasy na všetkých úrovniach rozpočtami obcí počínajúc. Sú to rôzne úľavy, vrátane daňových, príspevky na viaceré takzvané aktivity v obci, či meste a podobne. Len občania a zainteresovaní poznajú podrobnosti o ktorých sa taktne mlčí, lebo to všetko je reklama Boha proti ktorej je riziko vystupovať.

Aká je teda odpoveď na otázku: Kto platí reklamu Boha? My všetci, veriaci i neveriaci, budhisti, jehovisti, judaisti, socialisti, komunisti , humanisti, ateisti ... jednoducho prívrženci i odporcovia predovšetkým katolíckej cirkvi, ktorej to najviac vyhovuje, ktorá to najviac potrebuje. V Ústave už nemáme článok o vedúcej úlohe komunistickej strany v spoločnosti, ale i bez tohto článku sa na jej miesto votrela a úspešne vegetuje predovšetkým katolícka cirkev. Preto je najvyšší čas (a dnes v čase krízy o to skôr), odstrániť privilégia cirkvi. Je to v záujme všetkých, ak si chceme udržať slobodu a demokraciu.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk