SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Jóbove zvesti pre katolícku cirkev
v predvianočnom čase a humanisti

[17. 12. 11]

Podľa oficiálneho sčítania v ČR prišla česká katolícka cirkev za posledných desať rokov o dve tretiny veriacich. V Holandsku naplno prepukol škandál o tom, ako cirkevné inštitúcie zneužívali tisícky detí. Očití svedkovia a ľudia z okolia pápeža hovoria že je vyčerpaný a nevládze. Tieto Jóbove zvesti však určite katolícku cirkev neposilňujú a je zrejmé, že z tohto súboja s diablom, totiž sama so sebou, nevyjde posilnená.

Výsledky sčítania v Česku okomentovala Česká biskupská konferencia nasledovne: Klademe si ale otázku proč se polovina obyvatel odmítla státu se svým vztahem k víře svěřit. Měli bychom se proto také zamyslet nad otázkou důvěry ve stát a další instituce. Je až prekvapujúca podoba správania sa a argumentácie cirkvi v súčasnosti so správaním a argumentovaním komunistických strán v na prelome 80. a 90. rokov, kedy sa rúcal celý socialistický tábor: My nič, my muzikanti, to všetko ti druhí...

Humanisti môžu na tieto skutočnosti pozerať zdanlivo s pokojnou mysľou. Evolúcia náboženstiev pokračuje neúprosne k ich úpadku a odsúvaniu na okraj spoločnosti. Nie je to však celkom tak, ako sa na prvý pohľad javí. V súčasnej ekonomickej kríze a zároveň kríze náboženstiev, katolíckej cirkvi obzvlášť, vystupuje do popredia nový fenomén — pokus vrátiť cirkev do verejného života. Dochádza k prerastaniu vzťahov politikov a cirkví, k nadbiehaniu cirkvám, pričom dôvodom je záujem politikov získať si na svoju stranu veriacich voličov.

Pozorujeme, že na Západe, ktorý nám bol dávaný v minulosti za vzor sa rozrastá hnutie humanistov, ateistov a voľnomyšlienkarov a dožaduje sa vytesnenia cirkví z verejného života. To sa cirkvám tam ani u nás nepáči. V tejto etape sa pokúšajú cirkvi (v Čechách i na Slovensku) dopracovať k takým právnym väzbám, ktoré by ich udržali pri štátnej pokladnici, ktorá im bude platiť pri úbytku ovečiek dostatočné sumy na zabezpečenie existencie cirkevnej hierarchie a zároveň dosiahnuť vrátenie majetku a udržať si vplyv na verejný život získaný v období po roku 1989 až do súčasnosti.

Z toho vyplýva, že humanisti nemôžu zaspať na vavrínoch, ktoré im ponúka plazivá evolúcia cirkví. Naopak práve v súčasnosti je nevyhnutné aktívne prispievať k likvidácií privilégií, ktoré cirkvi počas uplynulých dvadsiatich rokoch neoprávnene získali. Je to naliehavé o to viac, že je to aj v súlade s očakávaniami obrovského množstva veriacich občanov , ktorí dali v Čechách cirkvám červenú kartu a budeme optimisticky dúfať, že niečo podobné zažijeme aj na Slovensku hoci, ak sme realisti, nebudeme očakávať také skvelé výsledky, aké vidíme v Českej republike.

Naším cieľom, v záujme humanistov, veriacich i neveriacich je odluka cirkvi od štátu a zavedenie samofinancovania cirkví zo zdrojov tých občanov, ktorí na tom majú záujem, ktorí sú ochotní na jej existenciu prispievať dobrovoľne, nie prostredníctvom daní všetkých občanov, ako tomu bolo dosiaľ. Spoločnosť Prometheus nastúpila cestu za týmto cieľom pred viac ako dvadsiatimi rokmi a tento zámer a strategický cieľ potvrdilo aj ostatné valné zhromaždenie v novembri tohto roka v Martine.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2012 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk