SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Svet informácií (i jazykov) a my humanisti
[13. 8. 09]

Spoločnosť Prometheus sa snaží využiť všetky cesty, ktoré umožňujú šírenie myšlienok humanizmu. Od počiatku to bolo písané slovo, neskôr pribudla internetová stránka a teraz dávame do pozornosti aj najnovšiu formu – video. Vytvorili sme kanál Spoločnosti Prometheus na YouTube, kde sme zatiaľ umiestnili dve videa. Jedno z tohtoročného udeľovania Cien humanistov 2009, druhé je vyznaním profesora Čelka v súvislosti s jeho knihou Protagonisti dejín slobodomyseľnosti.

Sme súčasťou svetového hnutia humanistov, členmi IHEU i EHF a to je oblasť, ktorá si vyžaduje znalosť jazykov. Uvedomujeme si, že nie všetci členovia a priaznivci Spoločnosti Prometheus ovládajú angličtinu alebo iné jazyky a preto sa snažíme sprostredkovať mnohé zahraničné materiály prekladom do slovenčiny.

To je priestor na ďalšie zlepšovanie, skvalitňovanie, rozširovanie našej činnosti. Sme však závislí aj od toho, či viac našich členov a priaznivcov bude ochotných zapojiť sa do spolupráce v tejto oblasti. Preto opäť pozývame všetkých, ktorí vedia, môžu a chcú, aby sa zapojili aj do spolupráce na podporu činnosti Spoločnosti Prometheus a do šírenia myšlienok humanizmu.

V našich „médiách“ radi dáme priestor študentom jazykov, religionistiky, etiky a ďalších oblastí, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú našich tém. A tou je aj oblasť vedy – prírodné vedy, filozofia, psychológia... Nemáme však žiadne hranice, ktoré by obmedzovali vek alebo pohlavie. Uvítame každú aktivitu, ktorá môže prispieť k zlepšeniu šírenia myšlienok humanizmu na Slovensku.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí prekonajú ostych, nedostatok času, alebo len svoju vlastnú lenivosť :-) a zapoja sa do tejto prepotrebnej činnosti.

S úctou Váš Editor

P. S. Čiastočne aj v súvislosti s touto témou pripájame zaujímavé video v angličtine ale so slovenskými titulkami o mániách.

Slovenské titulky si zvoľte klepnutím na "view subtitles" na spodu videa a vyberte zo zoznamu "slovak". Potom už len stačí spustiť a počúvať (čítať). Pre silno národné orientovaných jedincov odporúčame (pre správne pochopenie obsahu), pozorne vnímať aj záver tohto krátkeho videa.


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk