SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Dobrý deň, Človek-Boh
[12. 4. 09]

gagarin.jpg, 29 kB

Človek so svojou túžbou poznávať vytvoril filozofiu i vedu a experimentovaním si overuje pravdivosť ich tvrdení o okolitom svete. Cirkvi, náboženstvá boli vždy prekážkou na ceste spoznávania a odhaľovania pravdivého obrazu sveta. B. Russel vo svojej eseji Čim prispelo náboženstvo k vývoju civilizácie? hovorí: „V názore na náboženstvo sa zhodujem s Lukreciom. Pozerám naň ako na nemoc, ktorá sa zrodila zo strachu, ako na zdroj nevýslovných bied pre ľudské pokolenie.“

Russel uznáva, že náboženstvo „... v istých ohľadoch k vývoju civilizácie prispelo. Za dávnych čias sa podieľalo na vzniku kalendára a náboženské dôvody tiež viedli egyptských kňazov aby zaznamenávali zatmenia s takou dôslednosťou, že sa ich po čase sami naučili predvídať. Som ochotný uznať obe tieto zásluhy, o žiadnych iných mi však nie je nič známe.“

Súhlasíme s Russelom a z tohto pohľadu je šťastím pre ľudstvo, že sa vymanilo spod katastrofálne negatívneho vplyvu náboženstva na spoločnosť. Nemusíme opakovať známe historické skutočnosti od G. Bruna, cez G. Galileiho k mnohým ďalším. Ľudia prestali pozerať na oblohu ako na domov bohov a jedného dňa sa tam rozhodli pozrieť vlastnými očami – vyletieť do vesmíru.

Prvým človekom, ktorý nazrel do „neba“ bol Sovietsky letec-kozmonaut Jurij Gagarin. 12. apríla 1961 obletel zemeguľu a vrátil sa na rodnú zem. Gagarin sa stal ďalším zo symbolov nádeje na prekonanie hraníc v poznávaní sveta. Aj tento deň si pripomíname v kalendári humanistov, popri roku Darwina i Medzinárodnom roku astronómie.

Koho láka dozvedieť sa o prvom kozmonautovi viac, môže navštíviť viaceré internetové stránky, kde sa dočíta o ňom, ako človeku i o jeho lete do vesmíru. Je to napríklad wikipedia v angličtine, ruštineslovenčine. Alebo si vypočujte pre mladých neznámu, pre starších dobre známu po česky spievanú pieseň Dobrý den majore Gagaríne. prípadne si ju môžete aj stiahnuť do svojho počítača.

Dobrý deň, Človek! Dôveruj si, keďže ty si Boh, ale chráň si Zem, lebo to je tvoj jediný a skutočný Raj!

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk