SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Neprípustná propagácia náboženstva
Náboženské symboly vo verejných budovách
[8. 10. 08]

Diskusná relácia Islamizácia Európy na 2. programe verejnoprávnej STV vyvolala nevôľu viacerých skupín občanov, ktorí nemohli nepostrehnúť, že bola jednostranná, tendenčná, nekorektná, mizerne moderovaná, xenofóbna a mohli by sme pridávať aj ďalšie prívlastky.

Spokojnosťou mohli prekypovať len kresťansky orientovaní diváci. Aj keď chvíľami bojovali účastníci diskusie z kresťanského a islamského tábora medzi sebou nakoniec sa predsa zhodli, že najhorší zo všetkého je ten nechutný a stále existujúci ateizmus.

Takáto, aj keď nepriama propagácia cirkvi a náboženstva je neprípustná. Vyjadrila sa k tomu aj Spoločnosť Prometheus, a našťastie nie len Spoločnosť Prometheus. Tu však nie sme na konci, to bol len vrchol ľadovca predstavujúceho pretláčanie náboženskej ideológie do verejného priestoru.

Ak by sme dnes prešli obecnými úradmi a základnými školami (nehovoríme o cirkevných) po našom vzdialenom, vzdialenejšom a najvzdialenejšom vidieku uvideli by sme, ako dojemne visí Ježiš Kristus na malých, väčších aj najväčších krížoch, alebo len samotné kríže na stenách v týchto a ďalších verejných budovách.

Veriaci pán starosta, pani starostka, pán učiteľ, či pani učiteľka si priniesli tento svoj obľúbený symbol na pracovisko, (možno ho dokonca kúpili za financie uvedených organizácií). A tak si náboženské symboly hovejú vo verejných budovách, v rozpore so zásadami sekulárneho štátu akým je aj Slovensko.

Kto však proti tomu pozdvihne hlas? Občan? Rodič? Tí sú väčšinou spokojní, ba dokonca pyšní, že pán starosta, pani starostka, pán učiteľ, či pani učiteľka sú bohabojní ľudia ako oni. Tí čo by aj chceli protestovať sú v obkľúčení veriacej väčšiny a nenachádzajú odvahu.

Kto teda urobí ten krok aj za cenu, že vyvolá nevôľu cirkvi a začne sa dožadovať aby kríže opustili objekty obecných úradov, škôl a iných verejných inštitúcii? (Tak ako sa to deje na Západe, vrátane zbožnej Ameriky napriek tomu, že jedným z „poradcov“ súčasného prezidenta je sám Pán Boh.) Je to priestor pre odvážnych a pre Spoločnosť Prometheus!

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk