SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Ateizmus straší cirkev, cirkev straší ateizmom
[20. 7. 08]

Podľa generálnych sekretárov európskych biskupských konferencií, ktorí sa zišli v júni v Španielsku aby sa zaoberali náboženskou situáciou v Európe „sa v Európe, najmä v médiách agresívne šíri ateistický humanizmus. Ako reakcia naň hrozí v rámci cirkvi narastanie rigidného fundamentalizmu, ktorý môže viesť k novým schizmám.“ Toto sme sa mohli dočítať v Katolíckych novinách.

V čase kedy agresivitu cirkvi a náboženskej ideológie môže vnímať - počuť a vidieť každý, bez toho aby sa musel nejako namáhať, v čase kedy v ľubovoľnej chvíli na vás vybafne z rozhlasu, či verejnoprávnej televízie nejaký cirkevný potentát, obviňuje táto cirkev sekulárnych humanistov z agresivity.

Ba dokonca tento ateistický humanizmus označuje za potenciálnu príčinou rastu fundamentalizmu, ktorý môže viesť k rozkolu v cirkvi. Skutočne prevrátený pohľad a hľadanie nepriateľa mimo vlastných radov a to v čase, kedy pápež cestuje po svete a ospravedlňuje sa za nomenklatúrnych pedofilov, ako napríklad v Austrálii.

Pre nás je však potešujúce, že aktivita humanistov znepokojuje cirkevnú hierarchiu, lebo je to istým ocenením a meradlom zmysluplnosti aktivít európskych, svetových i slovenských humanistov v snahe zastaviť cirkev, u nás predovšetkým kresťanskú, v jej pochode do verejného priestoru, ktorý jej vonkoncom nepatrí.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk