SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Amerika a my
[18. 6. 08]

Amerika, krajina kontrastov, ktoré vyplývajú z jej historického vývoja i demokratických pravidiel na americký spôsob, je na naše pomery neuveriteľne zbožná i keď pre Európana a ešte viac pre Slováka je problém pochopiť, akého boha majú konkrétne Američania na mysli keď o ňom hovoria. Často sa zdá, že je to len zásterka, módny trend, či snaha nedráždiť iným názorom na svet svoje okolie.

Kontrasty sa prejavujú aj v tom, že túto svetovú mocnosť s vyspelou vedou valcujú bigoti všetkých mastí a náboženstvo je zneužívané aj na politické ciele. Jedným z paradoxov je snaha pretlačiť do vzdelávacieho procesu v USA kreacionizmus ako alternatívu k vyučovaniu evolučného procesu vývoja napriek tomu, že aj sám Rímsky Pápež uznal evolúciu.

V tejto „bigotnej“ Amerike na rozdiel od zbožného Slovenska postupne začínajú uznávať právo párov rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvá. Kalifornia je v poradí druhým štátom USA, kde je možnosť takéhoto sobáša. V USA zároveň uznávajú manželstvá homosexuálov uzatvorené v zahraničí. Možno si len lámať hlavu či pre rozhodnutie súhlasiť s uzatváraním takýchto manželstiev bola snaha urobiť zadosť demokracii, alebo biznisu ako na to poukazuje štúdia Losangeleskej kalifornskej univerzity.

My tu pokukávame po Amerike a mnohé by sme chceli okopírovať, iba že kopírujeme akosi naopak. Zakorenilo u nás výpalníctvo, ktoré už v Amerike vykorenili, na rozdiel od financovania vedy u nás financujeme cirkev... Pri najnovšom trende s kreacionizmom sme Ameriku dokonca predbehli zavedením voliteľného vyučovania náboženstva. A slovenské páry rovnakého pohlavia môžu o americkom prístupe iba snívať.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk