SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

O „užitočnosti“ viery v Boha
[4. 5. 08]

Belinskij kedysi napísal Gogoľovi, že Rusi nie sú veriaci národ, lebo môžu vyslovovať meno božie a pritom sa škrabať po zadku. Keď sa im to hodí, tak sa modlia a keď nie, tak si na modlitbu ani nespomenú. Tvrdí, že v národe je veľa poverčivosti ale ani stopy nábožnosti.

Mám pocit, že v našich končinách je to veľmi podobné. Po roku 1989 ako by sa národ „prebudil“ a keď sa už nemusel „báť“ komunistov stal sa veľmi zbožným: pedagógovia, umelci, politici..., všetci zamierili do kostolov a začali sa oháňať božím menom. Zároveň však začala rásť rozvodovosť, kriminalita všetkého druhu, láska k blížnemu sa začala prejavovať tak, že aj najbližší sa začali súdiť o piaď zdedenej pôdy.

Morálka a etika, ktorej nositeľom a jediným garantom má byť údajne náboženstvo sa v tomto „veriacom národe“ prejavuje v obrátenej podobe. A poverčivosť je úžasná. Dokonca aj veriaci vedci ako Grigar a Kapišinský sa zaradili medzi skeptikov a začali vystupovať proti všetkým tým nezmyslom od viery, že keď vám prejde cez cestu čierna mačka budete mať nešťastie, cez vieru v liečiteľov až po vieru v zázraky.

A tak v novej epoche „slobody a demokracie“ opäť vychádza, že „viera“ slovenského, či českého národa je užitočná hlavne cirkevnej hierarchii, ktorá si mastí brušká ale vôbec sa to neprejavuje v morálke a živote spoločnosti. Áno, viera je užitočná cirkvi a jej predstaviteľom, ktorí sa zamerali na kvantitu a chcú nás hlava-nehlava pokresťančiť.

Preto je jednou z úloh Spoločnosti PROMETHEUS zabrániť masovému „krsteniu“ národa, keď už nemá odvahu brániť sa tomu radový občan z obáv pred „verejnou“ mienkou, ani politik v záujme udržania „popularity“ medzi masami.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk