SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Šamani boli vždy proti pokroku, vede a rozumu,
Prometheus je za vedu a rozum, proti šamanom

[10. 2. 08]

Človek vo svojom historickom vývoji hľadal vždy odpovede na otázky týkajuce sa svojho pôvodu, vzniku zeme, vesmíru... V tomto hľadaní si vymyslel bohov, ktorých sa chopili šamani a urobili si z nich dobré bydlo.

Títo šamani sa stali vážnou prekážkou na ceste ďalšieho hľadania pravdivých odpovedí na dané otázky. Vytlačiť ich z verejnej sféry do súkromnej oblasti povier môže len veda a rozum tých, ktorí nechcú byť balamutení starovekými báchorkami aj keď zabalenými v modernom šate.

V boji proti vede šamani poznajú len dve cesty: alebo objatie, alebo odvrhnutie. Nič medzi tým neexistuje. Preto sa vždy snažili dostať vedcov do svojho košiara. Preto dodnes interpretujú Darwina ako veriaceho, rovnako ako chcú mať v košiari Einsteina i mnohých ďalších. Kto sa nepridal toho zavrhli, prenasledovali ...

V snahe u udržanie pozícii sú šamani ochotní spojiť sa s každým, kto im nesiaha na ich dobré bidlo. A nová doba „demokratická“ im poskytla nové príležitosti. V boji za udržanie pozícii vytiahli starý argument morálky a chcú ho vnútiť všetkým. V boji proti vede chcú presadiť "nesmrteľnú" verziu prvého hýbateľa, teraz v podobe kreacionizmu.

Spoločnosť Prometheus presadzuje vedu a rozum namiesto slepej viery. Veda a rozum sú pre šamanov rovnako nebezpečné ako svätená voda diablovi. Každý kto chce prispieť k tomu aby sa šamani stali len spomienkou na doby minulé, má miesto medzi slovenskými humanistami v Spoločnosti Prometheus, ktorí sú súčasťou svetového humanistického hnutia propagujúceho vedu a rozum.

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2008 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk