SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovo Editora

Vedia to cirkvi a tabakové firmy
[23. 12. 07]

Donekonečna počúvame ten príbeh o Jezuliatku v jasličkách. A v prírodnom kolotoči ročných období sa k nám vracia opäť a opäť, ako filmový Mrazík. Príbehom o Jezuliatku kŕmia v našich končinách odmalička deťúrence - tie malé úbožiatka, ktoré dychtivo vstrebávajú všetky neuveriteľné príbehy - aby v dospelosti pokračovali v tradíciách svojich rodičov, prarodičov, praprarodičov, v tradíciách všetkých predchádzajúcich generácii, ktoré im tento príbeh dochovali.

Obchod s deťmi je skvelá vec, vedia to cirkvi aj tabakové firmy. Kto nezačne fajčiť do osemnástich rokov, ten už pravdepodobné odolá tomuto lákadlu – tvrdí doktorka Langrová z Českej koalície proti tabaku – je dokázané, že 90 % fajčiarov začína s cigaretami pred dovŕšením plnoletosti. To samozrejme tabakové firmy veľmi dobre vedia, preto cielia svoju reklamu predovšetkým na mládež. A je veľmi pravdepodobné, že sa tabakové firmy inšpirovali cirkvami, ktoré túto stratégiu (zacielenia na deti) využívajú od nepamäti.

Zatiaľ čo v oblasti boja proti fajčeniu štáty prijímajú dosť tvrdé opatrenia, ako napríklad obmedzovanie reklamy tabaku, tabakových výrobkov a fajčenia, v prístupe k náboženstvu je to takmer naopak. Deti dnes kŕmia legendami nielen starí rodičia, rodičia a ostatné príbuzenstvo, ale i predškolské zariadenia, školy základné aj stredné. Svätia sa nielen autá – ako nová tradícia – ale aj školské tašky. Školský rok sa už zvyčajne začína v kostole aj pre školy, ktoré nie sú cirkevné.

Obchod je obchod a tak mrzačíme detskú psychiku v mene akýchsi pozitívnych účinkov náboženstva na samotného veriaceho i na spoločnosť ako celok. Pohľad na spoločnosť však nehovorí o morálnom raste, rozširovaní lásky a pokoja, ba práve naopak. Pozitívne účinky náboženstva sú taká fantazmagória, ako pozitívne účinky fajčenia na fajčiara. Cirkev však sedí pevne na šiji spoločnosti a nemusí sa zatiaľ obávať obmedzovania reklamy, ako tabakové firmy. Ktovie dokedy ešte?

S úctou Váš Editor


Archív

Naspäť
do archívu Editora


Copyright © 2000—2008 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk